ROTATOR MANŞON TENDiNiTLERi ve EGZERSİZLERİ

Omuzdan en sık ağrıya yol açan hastalıklardan biri de omuzu döndüren kasların tendolarının yıpranmalarıdır (rotator manşon tendinitleri). sebeplerindendir. Rotator manşon tendinitlerinde, ağırlık kaldırma ve taşıma, boya badana yapma, sportif aktiviteler ve uzun süreli otomobil kullanımından sonra omuz çevresinde; şiddetli, yorucu, derin rahatsız edici bir ağrı olur. Hasta bazen omuzda ağrıya sebep olan aktiviteyi hatırlayamayabilir.

Belirtileri nelerdir ?

Rotator manşon tendinitlerinin en önemli belirtisi omuzun üzerinde yada dış yanında ağrı olmasıdır. Ağırlık kaldırmak ve omuz seviyesinden yukarı kaldırılan kol omuzda ağrıyı ortaya çıkarır. Ağrı özellikle geceleri şiddetlidir ve hastayı uykudan uyandırabilir.

Nasıl teşhis edilir?

Klinik özelliklerin yanısıra, muayene, US ve MR gibi ileri tetkikler kesin teşhis koydurur. Ayrıca bu hastalarda boyun, akciğerler gibi omuzda sıklıkla ağrıya yolaçan organların da röntgeni çekilebilir.

Tedavisi nasıl olmalıdır?

Ağırlık kaldırmak ve zorlayıcı aktivitelerden kaçınmak gerekir. Ayrıca omuzu mutlaka hareketli tutmak gerekir.
Kortikosteroid enjeksiyonları bazı hastalarda uzun süreli rahatlık sağlar. Antiromatizmal ilaçlar tedaviye yardımcıdır. Ultrason, yüzeysel soğuk ve sıcak uygulamalar ve egzersizler oluşan fizik tedavi hastaların büyük çoğunluğunda semptomatik iyileşme sağlar. Tendonda tam kapma varsa yada iyi bir rehabilitasyon programına rağmen sonuç alınmazsa cerrahi tamir yapılır.

Egzersiz 1:

Bir masadan tutularak öne doğru eğilinir. Hasta omuz-kol düz bir şekilde sallandırılır. Hasta kolla havada serbest bir şekilde küçükten büyüğe doğru daireler çizilir. Günde 10 defa tekrarlanır.

Egzersiz 2:

Bu egzersiz için lastik bir bant kullanılır. Kapalı bir kapının koluna lastik bant bağlanır. Dirsek vücuda yapışık tutulur. Lastik bant 90 derece bir açıklıkta şekildeki gibi hareket ettirilir.

Egzersiz 3:

Sağlam taraf üzerine yan yatılır. Dirsek vücuda bitişik tutulur. Ele ağırlık alınarak aşağı indirilip kaldırılır.

Egzersiz 4:

Bir masa yada yatakta yüzüstü yatılır. Ele bir ağırlık alınarak sallandırılır ve omuz hizasına kadar kaldırılır. 10 defa tekrar edilir.

Egzersiz 5:

Egzersiz yapılacak yan tarafa yatılır. Kol masa yada yatağa istirahat pozisyonunda yatırılır. Dirsek 90 derece bükülür eldeki ağırlık göğüse kadar kaldırılır. 10 kez tekrarlanır.

Egzersiz 6 :

Ayakta heriki ele ağırlık alınır. Dirsekler bükülmeden 45 derece kadar kollar kaldırılır.

Bütün bu egzersizler yapılırken, küçük ağırlıklar alınmalı ve ağrı oluşturmayacak şekilde tedricen arttırılmalıdır.