Prepatellar Bursit

Prepatellar bursa patellanın ön yüzünde yer alır. Diz fleksiyonu sırasında derinin patella üzerinde serbestçe kaymasını sağlar. Kronik irritasyon ve yangıya ya da mikrobik olmak üzere genellikle üç tip prepatellar bursit tanımlanır. Kronik irritasyona bağlı prepatellar bursit sık görülen, tanı ve tedavi yönünden genellikle özellik göstermeyen bir durumdur. Hem klinik olarak hem de manyetik rezonans görüntüleme ile kolaylıkla tanı koyulabilir.

En sık nedeni tekrarlayan travmalardır. Halı dokuyanlar ve ev temizlikçileri gibi dizleri üzerine çömelerek uzun süre iş yapan kişilerde sık görülür. Bu nedenle hizmetçi dizi olarak da bilinir. Genellikle diz kapağı önünde içinde sıvı olduğu hissini veren sıcak, kırmızı şişlikle tanı koyulur. Etrafındaki deri sıklıkla kalınlaşır. Bursa üzerine direkt bası olmadıkça hasta nadiren ağrıdan şikayet eder. İltihaplı prepatellar bursit pyojenik organizmalar tarafından bursanın infekte olması sonucu görülür.

Organizmalar bursaya ya direkt olarak delici bir yaradan ya da bacaktaki infekte bir lezyondan lenf yolu ile ulaşır. Bursanın duvarı akut olarak inflame olur ve kese iltihapla gerilir. Dizin önünde ağrı ve şişlik vardır. Ateşle birlikte hafif yürüme bozukluğu görülebilir. Şişlik prepatellar bursanın olduğu yerle sınırlıdır, palpasyonla hassasdır ve üzerindeki deri sıcak ve kırmızıdır. Kasıktaki lenf bezleri sıklıkla genişlemiş ve hassasdır.

Diz eklemi etkilenmez, ancak hasta dizini bükmekten kaçınır, çünkü fleksiyon bursa üzerindeki deriyi gerginleştirerek ağrının artmasına neden olur. Tedavide bursadaki apse bir insizyonla drene edilmeli ve uygun antibiyotik verilmelidir. Diz bir posterior plaster splintle istirahate alınır, tekrarlayan inflamasyon ya da infeksiyon durumlarında bursanın cerrahi eksizyonu gerekebilir.
İnflamasyon bazen guta bağlı olabilir. İnfeksiyon ve gutu tanımlamak için aspirasyon gerekebilir.

Fizik muayanede; sağ diz anteriorunda fluktuasyon veren, iri bir portakal büyüklüğünde, lokal infeksiyon belirtisi bulunmayan, hareketli, yumuşak bir kitle saptanmış, diz hareketleri normal ve ağrısız olarak bulunmuştur. Cerrahi olarak çıkartılan kitlenin histolojik incelemesinde; yayınlardaki olgulara temelde benzer olmasına rağmen, lezyonun daha çok bir ganglion veya Baker kistini düşündürdüğü ve gerek klinik gerekse patolojik özellikleri nedeniyle atipik bir prepatellar bursit olgusu olduğu sonucuna varılmıştır.