Peroneal Tendinit

Peroneal Tendinit , Lateral fleksör retinakulumdan (ayağın dış tarafında bulunan tendonların geçtiği bir kılıf) geçen tibialis posterior, fleksör digitorum longus ve fleksör hallusis longus kasları tendonları ve ayak bileği yan kısmından geçen peroneal tendonlar nadiren topuk ağrısı yapmakla beraber medial veya lateral lokalizasyonlu topuk ağrısı olan hastalarda mutlaka akla gelmelidir.

Tendiniti olan hastalarda tendonun yapışma yerlerinde ağrı ve şişlik vardır. Ayağın pasif dorsifleksiyonu ağrılıdır ve yapışma noktası basmakla hassastır. Hikayede koşu, zıplama veya hızlı dönüşler gibi zorlu aktiviteleri yapmakta zorluk vardır. Peroneal tendon yaralanmaları sık olmakla birlikte, klinik olarak her zaman önemli değillerdir. Peroneal tendinit genellikle ayak bileğinin dış yan tarafının zorlanması ile birlikte görülür. Teşhis, çoğu zaman yanlışlıkla ayak bileğinin lateral zorlanması olarak konulur çünkü izole peroneal tendonların yaralanmaları nadirdir. Peroneal tendonlar romatoid artritte (RA) sıklıkla etkilenirler. Tedavi esas olarak konservatiftir fakat tendon rüptürü varsa cerrahi tedavi gerekir. Tendon yapışma yerine proloterapi, tendon kılıfında şişme sinovit varsa kortizon enjeksiyonları ile birlikte peroneal kaslara İMS uygulamaları çoğu hasta için oldukça iyi sonuç verir.