Kollateral Bağ Bursitleri

Fibular kollateral bağ ile biseps femoris arasında ve tibial kollateral bağ ile pes anserinus arasında yer alan bursaların inflamasyonu, tibial ve fibular kollateral bağların civarında bulunan küçük bursalardaki bursitlere göre daha sık görülürler. Lateral kollateral bağ bursiti dış menisküs kisti ile karışabilir.