İnfraspinatus Tendini

İntraspinatus tendiniti ön kolda bir dirence karşı omuzda dış rotasyon yapılırsa ağrı hissetilmelisidir (teres minör kası da omuzun dış rotatorudur, nadiren tendinit görülür, bu durumda dirence karşı dış rotasyon ve adduksiyon ağrılıdır). Ağrılı arkus belirtisi pozitif olabilir. Omuzun pasif yükseltilmesinde ağrı görülebilir.