Omuz Ağrısı Sebepleri

Omuz vücudun hareket açıklığı en fazla olan eklemidir. Omuz eklemi kemik desteği yönünden oldukça zayıf buna karşın yumuşak doku desteği çok fazla olan bir eklemdir. Omuz diyerek tek bir yeri işaret ederiz ama asıl kastettiğimiz tendonlar ve kaslarla birleşmiş olan çeşitli eklemlerdir.

Omuz hareket kabiliyeti çok olan bir eklemdir. Ancak hayatımızı epey kolaylaştıran bu hareket kabiliyetinin de bazı bedelleri vardır. Bu hareketlerin sonucunda, omuzdaki yumuşak dokularda ya da kemik yapılarda çıkık ya da sıkışma gibi sorunlar meydana gelebilir.

Omuz ağrısı her yaş grubunda oldukça yaygın bir şikâyettir. Omuz ekleminde farklı yaş gruplarında farklı problemler ortaya çıkar. Çocuk yaşlarda genellikle darbe, yaralanma, zedelenme benzeri sebeplerden dolayı omuz ağrıları görülür. İlerleyen yaşlarda, omuz ağrıları daha çok yıpranmaya bağlı olarak gelişir. Bu yıpranma mutlaka omuzun çok fazla kullanılmasından dolayı oluşmaz. Yaşamın doğal akışındaki, normal omuz hareketleri de yıpranmaya neden olabilir.

Yaşlandıkça dejeneratif değişiklikler çoğalır, sinirlerde ileti problemleri ortaya çıkar, eklem kapsülünde yırtıklar, büzüşmeler olur, kaslarda güç kayıpları, tendonlarda aşınmalar, yırtıklar, kalınlaşmalar olur. Tendonların geçtiği anatomik aralıklar daralır. Pek çok yetişkindeki omuz ağrılarının sebebi, omuzu döndüren kasların (rotator manşon) ve tendonlarının zedelenmeleridir. Çoğu omuz ağrılı hastada birden fazla sebep aynı anda bulunur.

Özellikle boyun ve sırt omurgasından yayılan ağrılar omuzda da ciddi şekilde hissedilebilir. Bazen boyun omurgasında bir fıtık yada dejeneratif süreç omuza giden sinirlere basarak, hem ağrının omuzda hissedilmesine sebep olur, hem de omuz
çevresindeki kasların gücünün kaybolması sunucu bizzat omuz problemlerine de sebep olabilir.

Vücudun diğer bölgelerinden yansıyan ağrılar da omuzda hissedilebilir. Safra kesesi hastalıları, karaciğer hastalığı, kalp hastalığı omuz ağrısına yol açabilir. Geçici, sürekli veya omuzun hareket ettirilmesiyle ortaya çıkan, farklı türdeki omuz ağrılarının en yaygın sebeplerine kısaca değinmek gerekirse;

 • Tendon, bursa, kapsül, ligament gibi yumuşak doku problemleri (bursit, tendinit, periartrit) ya da tendon yırtığı
 • Kasların sorunları (tetik noktalar, myofasial, yırtıklar, kısalmalar)
 • Omuz çıkıkları, kırıkları, spor yaralanması gibi travmatik olaylar
 • Postürel zorlanmalar, duruş bozuklukları, mesleki problemler
 • Boyun ve omurganın diğer kısımlarından yayılan ağrılar
 • Artritler (RA, AS, gut, septik artrit)
 • Polimyaljia romatika, ileri yaş hastalarda omuz kuşağı ve kalça kuşağını tutan enflamatuar bir romatizmal hastalık
 • Diabet, hipotiroidi gibi metabolik hastalıklar
 • Nevraljik omuz amiyotrofisi (personage turner sendromu)
 • Akciğer üst loblarından kaynaklanan omuz ağrıları
 • Tümör, enfeksiyon, nöropatiler, paraneoplastik sendromlar nadiren omuz ağrısına sebep olurlar.