HEMİPLEJİK OMUZ

Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı sık rastlanan ve üst ekstremite rehabilitasyonunu etkileyen önemli bir problemdir. Hemiplejik hastada omuz ağrısına yol açabilen nedenler arasında glenohumeral eklem subluksasyonu (eklemin yerinden ayrılması), rotator kaf yırtığı, donuk omuz, subdeltoid bursit, bisipital tendinit, brakial pleksus yaralanmaları, refleks sempatik distrofi sendromu sayılabilir. Hemiplejik ekstremitede glenohumeral eklem stabilitesi bozulduğu için subluksasyona yatkınlık oluşur.

En sık anteroinferior subluksasyon görülür ve eklem kapsülü ile brakial pleksusda gerilmeye yolaçarak ağrıya neden olabilir. Subluksasyona bağlı olarak brakial pleksus, rotator kaf ve yumuşak doku yaralanması, hareket kısıtlılığı meydana gelebilir. Fizik muayenede, sublukse omuzda akromiyon ve humerus başı arasında boşluk palpe edilir. Önlenmesi için üst ekstremitenin erken dönemden itibaren uygun pozisyonlanması, hasta yakınlarının bu konuda eğitilmesi gerekir.