OMUZ ÇEVRESİNDE PERİFERİK SİNİR TUZAK NÖROPATİLERİ

Boyun bölgesini ve omuz civarını innerve eden sinirler, bazı anatomik darlıklarda yada travmalar sonucu sıkışabilir. Bu durumda kompresyon nöropatileri yada tuzak nöropatileri oluşur.

SUPRASKAPULAR    SİNİR:

Boyundan başlayıp omuzun üst yanından omuz küreğinin arkasından geçer. Boyundaki disk, kas spazmı yada dejeneratif durumlardan etkilenebilir. Bazende omuzun üst tarafındaki bir kas tarafından sıkıştırılabilir. Bu durumda ağrılı supraskapular nöropati oluşur. Ağrı tam olarak ifade edilemez. Rototor manşon tendinitleri ile karıştırılabilir. Tedavi edilmediği zaman kalıcı omuz çevresi fonksiyon bozuklukları ve şiddetli ağrıya yol açar.

 

UZUN  TORASİK  SİNİR:

Uzun torasik sinir tuzak nöropatisi daha nadir görülür. Bu sinir kürek kemiği ile kaburgalar altındaki kasların innervasyonunu sağlar. Kürek kemiğinin kaburgalara yapışık olarak kalmasını sağlayan bu kaslardır. Bu sinirin etkilenmesi durumunda skapulada kanatlanma görülür. Bu sinir genellikle ağır çanta taşıyanlarda veya sırtıyla ağır yük taşıyanlarda zedelenir. Hasta bir duvara yaslandırılarak skapular kanatlanma görülebilir.

AKSİLLER  SİNİR:

Üst kol kemiğinde (humerus) deltoid kasın yapışma yerinde, omuzun dış tarafında  müphem bir ağrı vardır. Aksiller sinir omuzun dış tarafının deri duyusunu ve deltoid  ve teres minör kaslarının motor innervasyonunu sağlar. Bu sinir omuz çıkıklarında ve omuzun aşırı abduksiyonunda zedelenebilir.

Bu üç sinirin nöropatilerinin tedavisinde eklem hareket açıklığı egzersizleri elektrostimülasyon, yüzeysel ve derin ısı verilir. Akut dönemde kortikosteroidler verilir.