SKAPULOKOSTAL SENDROM

Omuz kuşağının üst ve arka tarafında boyun, triseps kısmının üst tarafı, deltoidin yapışma yerleri ve göğüs duvarına yayılan sinsi başlangıçlı bir ağrı sendromudur. Bazen ellerde uyuşma ve karıncalanma olabilir. Muayenede skapulotorasik eklem (omuz kürek kemiği ile sırt arasındaki eklem) hareketlerinde azalma vardır. Skapula medialinde (iç kısmı), göğüs duvarında tetik noktalar vardır. Tutulmuş taraftaki el diğer omuza konulursa buradaki tetik noktaları daha iyi ele gelir. Bu bölgeye LA+steroid enjeksiyonu yapılırsa ağrı geçer.

Skapulokostal sendromun en önemli sebepleri;

  • Miyofasial  ağrılar
  • Postur bozuklukları
  • Kötü kullanım, aşırı kullanım, mesleki zorlanmalar
  • Skolyoz(omurga eğriliği)
  • Travma
  • Skapula civarındaki tümörler

Tedavisinde;

  • Duruş egzersizleri
  • Skapular germe
  • Bir yada iki defa yapılan steroid+ LA enjeksiyonlar genellikle semptomları giderir.
  • Bir sandalyede oturup hafif öne doğru eğilerek, 1200- 2500 gramlık bir ağırlık tutulan taraftaki elle 2´3-6 defa, 10-20 sn tutularak yapılan skapular stretching egzersizleri oldukça etkilidir.