Biseps Tendiniti

Ön kolun en güçlü büküm kası (flexor) olan biceps braki kası, tendonun humerus proksimalinde bulunan bisipital oluk içinde subluksasyonu, dislokasyonu, yozlaşması, yırtılması, omuzun ön tarafında ağrı ile sonuçlanır. Bisepsin uzun başı kapsül içinde ancak sinovia dışındadır. Bisepsin uzun tendonu bisipital oluktan geçerek skapulanın glenoid çukurunun arka ve üst tarafına yapışır. Böylelikle humerus başının yukarı ve aşağıya yer değiştirmesini önler. Biseps tendonunun ve kılıfının bisipital oluk içinde devamlı sürtünmesi, aşınma ve yozlaşmaya yol açar. Bu durumda tendinit ve tendon kılıfı yozlaşması ortaya çıkar. Bu değişiklikler şiddetli olduğu zaman tendon uzar, yırtılabilir ve hatta kopabilir.

Bisipitial oluğun sığ oluşundan dolayı tendonda yerinden ayrılma (subluksasyon, dislokasyon) görülebilir. Biseps tendiniti genellikle rotator manşon tendinitleri veya subakromial sıkışma sendromları ile birlikte görülür.

Ancak ağır yük kaldıran biseps kası boyunca ön kola doğru yayılan, omuzun ön yüzünde ağrı olur. Abduksiyon ve iç rotasyonda kısıtlılık olabilir.

Erken dönemde, tendonda hassasiyet olur. Eğer tendon uzamış ise biseps kas gücü azalmıştır. Dirence karşı dış rotasyon yapıldığında,  kasta kasılma yoksa tendon uzamıştır. Tam kopmalarda, kas kolda toplanır ve bir şişlik olarak ele gelir.

Ultrason ve MR en uygun görüntüleme yöntemleridir.

Tedavisi

  • Aktivitelerin yeniden düzenlenmesi
  • Soğuk ve sıcak uygulama
  • Lokal enjeksiyonlar
  • Eklemin ve tendonun dinlendirilmesi
  • Omuzun iç ve dış rotatorlarını güçlendirici egzersizler
  • Fizik tedavi
  • Kopma varsa cerrahi tedavi