Personage Turner Sendromu (PTS)

Personage turner sendromu (PTS) omuz ve kolu etkileyen nadir bir hastalıktır. Sebebi tam olarak bilinmemektedir.

Hastalığın bir çok ismi vardır. Bunlar;

  • Brakial nöritis
  • Pathework nöropati
  • Omuz kuşağının lokalize nöritisi
  • Serratus magnus felci
  • Omuz kuşağı sendromu
  • Paralitik brakial nöritis
  • Akut omuz nöritisi
  • Akut skapulohümeral felç
  • Brakial pleksus nöropatisi
  • Omuz kuşağının multipl nöropatisi

İsimlendirmedeki bu karışıklığa rağmen hastalık çok iyi tanımlanmıştır.

Omuz kuşağında ani başlayan ağrı, belirgin kas güçsüzlüğü ve kas atrofisi ile başlar. Ağrı omuz küreğinin ve omuzun üst tarafında başlar, birkaç  saat veya bir gece kadar devam eder. Ağrının şiddeti hastadan hastaya büyük farklılıklar gösterir. Bazen ön planda olamayabilir. Daha sonra omuz kuşağı ve üst kol kaslarında güç kaybı ortaya çıkar. Güç kaybından sonra ağrı durur. Genellikle duyu kaybı olmaz. Kaslardaki güç kaybından dolayı omuz sıkışma hastalığı ortaya çıkabilir. Özellikle başüstü aktivitelerde bir kas yorgunluğu olabilir.

Akut dönemde; donuk omuz, kalsifik tendinit, omuz artrofisi  gibi tablolarla, kronik dönemde ise; rotator manşon yırtıkları yada servikal sinir kökü sendromları ile karıştırılabilir.

EMG, MR, X-ray, CT gibi görüntüleme teknikleri ayırıcı tanıda işe yarar.

 

Tedavi: Hastalığın özgün bir tedavisi yoktur. Erken dönemde ağrı kesiciler kullanılır. Kas güçsüzlüğü için fizik tedavi yöntemleri uygulanır. Eklem hareket açıklığını korumaya yönelik egzersizler ihmal edilmemelidir. Aktif egzersiz yaptırmak mümkün değilse pasif olarak yaptırılmalıdır. Aynı zamanda tüm vücut kaslarına yönelik egzersizlerde yaptırılır.

Prognoz (gidişat): Hastalık genellikle iyi seyirlidir. İyileşme genellikle kendiliğinden başlar. Hastalık başlangıcından 1 ay sonra iyileşme başlayabilir. 2 yıl içinde %75 iyileşme olur. Tam iyileşme 6 ay–5 yıl kadar sürebilir. Ağrı ve güçsüzlük ne kadar şiddetli ise iyileşme o kadar uzun sürer.