YAŞLILARDA GECE KRAMPLARI

Kramp kas yada kas gruplarının birkaç dakika kadar süren, istemsiz, ani, yoğun kasılmalarıdır. Kramptan sonra ağrı ve rahatsızlık saatlerce devam eder. Gece krampları özellikle baldır kaslarında ve ayağın küçük kaslarında olur. Hastaların %40 kadarında kramplar haftada üç defadan fazla olur, % 60’ında her gün kramp olur. Kramplar genellikle iyi huylu ve geçici bir problemdir, ancak bazen hastanın hayat kalitesini etkileyebilir. Tedavi zor olabilir. Krampların oluşum mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Dolaşım sistemi bozuklukları, alt ekstremiteye yönelik alışılmadık aktiviteler krampı tetikleyebilirler. Dizivefin, nifedifin, beta agonistler, steroidler, morfin, simetidin, statinler ve lityum gibi ilaçlar krampa sebep olabilirler. Ayrıca üremi, DM, tiroid hastalığı, mg yetmezliği, calsium eksikliği, hipopotasemi gibi durumlar krampa yol açabilir. Kramplarda; kas zorlanmaları, susuzluk, damarsal ve nörolojik klaudikasyon, sinirsel hastalıklar, huzursuz bacak sendromu göz önünde tutulmalıdır. Aşırı soğuk, aşırı terleme krampa sebep olabilir.