Torasik Çıkış Sendromu

Torasik çıkış sendromu (TÇS); omuz, kollar ve elleri etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalık hem hastalar, hemde doktorlar için oldukça karışık bir durumdur. Omuz, kol ve el ağrıları olan bir insanda TÇS teşhisi koymak ve bunu ispat etmek oldukça zordur. Teşhis genellikle omuz, kol ve ellerde ağrı yapan diğer hastalıkların olmadığına karar verildikten sonra konulur.

Anatomi

Boynun yan tarafından çıkıp kol ve ellere doğru yol alan damar ve sinirler, boyundan ayrıldıktan sonra köprücük kemiği (klavikula), birinci kaburga ve iki boyun kasının oluşturduğu (skalen kaslar) dar bir alandan geçerler. Bu dar alana torasik çıkış adı verilir. Boyunda iki omur arasından çıkan sinirler çıktıktan hemen sonra birbirleriyle birleşerek ve tekrar ayrılarak ağlar oluştururlar ve omuz çevresine dallar verdikten sonra kola giden 3 ana siniri oluştururlar. Bu sinirler; radial sinir (el sırtı, kolun yanı, baş parmak), median sinir (baş parmak, 2.ve3. parmak ve 4. parmağın yarısı) ve ulnar sinirdir (serçe parmak, 4. parmağın yarısı, kolun iç tarafı). TÇS da her üç sinir etkilenmekle birlikte daha çok kolun iç yanından küçük parmak, yüzük parmağının yarısının hissiyatını ve parmaklar arasındaki kasların sinirlerini sağlayan ulnar sinir etkilenir. TÇS ayrıca kola giden atardamarları ve toplardamarları da etkiler, buna bağlı olarak ellerde şişmeler ve üşüme olabilir.


Sebepleri

Torasik çıkışta omuz, kol ve ellere giden sinir ve damarları sıkıştıran birçok ihtimal vardır. Fazla bir kaburganın olması, yada 7.boyun omurlarının yan çıkıntılarının gereğinden uzun olması, köprücük kemiğinde iyileşmiş kırıklar, boyun kaslarında yaralanmalar veya spazm vs gibi sebepler, en sık rastlanan sebeplerdir. Ayrıca düşük omuz, uzun süre ağır yük taşıma, omuz seviyesinin üzerinde yapılan fiziksel aktiviteler, kamburluk diğer önemli sebeplerdir.

Belirtileri

Bir veya iki kolda (özellikle sağ kol, el) ağrı, kuvvetsizlik, uyuşma, karıncalanma, şişme, yorulma, ve üşüme sık rastlanan şikayetlerdir. Bu belirtilerin tamamı boyun fıtığı ve kireçlenmeleri, karpal tünel sendromu, omuzdaki tendinit ve bursitlerle aynı belirtilerdir.

Teşhis

Teşhis hastanın ifadelerine ve muayene bulgularına göre konulur. düz röntgen bazı sebepleri gösterebilir. EMG, MR, dopler ultrasonografi gibi ileri tetkik metotlarından yararlanılabilir.

Önleme ve tedavi

TÇS nın esas tedavisini omuz çevresi ve boyun çevresi kaslarına yönelik egzersizler oluşturur. İyi bir duruş eğitimi ve dengeli kas yapısı torasik çıkışı genişleterek baskıları en aza indirir.

Ağırlık taşıma, itme, çekme zararlıdır.

Stres kas spazmına yolaçarak torasik çıkışı daraltır. Boynu çevirerek arkaya bakmak zararlıdır.

 

Uzun süreli omuz seviyesinin üzerinde çalışmak zararlıdır.

 

Hasta omuzda ağır çantalar taşımamalıdır.

 

Omuz elavatörleri ( kaldırıcı kasları) güçlendirilmelidir.

 

İri göğüslü kadınlarda uygun sütyen giyilmeli yada göğüsler plastik olarak küçültülmelidir.

 

Fazladan bir kaburga varsa cerrahi olarak çıkarılabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon omuz çevresindeki ve boyun kaslarını gevşetir ve bu kaslardaki spazmı giderir.

 

Boyun ve omuz koruma prensiplerine dikkat edilmelidir.