Posherpetik Nevralji(PHN) (Herpes Sonrası Sinir ağrısı)

Postherpetik nevralji (herpes sonrası sinir ağrısı) akut herpes zoster enfeksiyonundan sonra görülen bir ağrı sendromudur. Hastaların çoğunda herpes zoster (zona) tedavi ile ya da tedavisiz geçer. Zona geçiren insanlarda, deri lezyonu geçtikten sonra ağrı 1–6 ay ya da daha fazla sürüyorsa bu ağrıya postherpetik nevralji (PHN) adı verilir. Zona geçirenlerin, 40 yaşın altındaki kişilerde  %20, 60 yaşın üzerindeki kişilerde % 20–50’ sinde PHN görülür.  Posherpetik Nevralji(PHN) (Herpes Sonrası Sinir ağrısı) en zor ağrı sendromlarından biridir. Hastayı o kadar rahatsız eder ki; intiharı bile düşünen hastalar vardır..

PHN, zona enfeksiyonu geçtikten sonra başlar. Şiddetli ağrıyla birlikte uyuşukluk, iştahsızlık, kabızlık, cinsel isteksizlik gibi kronik ağrıya eşlik eden belirtiler vardır. Ağrı herpes zoster ağrısına benzer. Yanıcı, sızlayıcı ve zorlayıcı bir ağrıdır.

PHN; spinal ağrı sendromları, tietze sendromu, kalp krizi, göğüs duvarından kaynaklanan ağrılar ile karışabilir. Ancak hastanın daha önce zona geçirmiş olması ayırıcı tanıda önemlidir.

PHN’de ağrının mekanizması ile ilgili bir çok görüş ileri sürülmüşse de tam bir mutabakata varılmış değildir.

Tedavisi:

PHN’ nin tedavisinde antiepileptik ilaçlar, baklofen, antiviral ilaçlar, klorprotoksin, antidepresanlar kullanılmış ancak çoğunda başarılı olunamamıştır.

TENS %20 hastada fayda sağlar, akupunkturun çok az hastada yararı olduğu gözlenmiştir. Hipnoz ağrı şiddetini kısmen azaltabilir. Soğuk uygulamanın yararı vardır.

60 yaşın altındakilerde tedaviye cevap iyidir. En az %20 hastada tekrarlama riski vardır.