Eagle’s Sendromu (Uzun Stiloid Proses Sendromu)

Eagle’s Sendromu (Uzun Stiloid Proses Sendromu) Normalde 2.5 cm kadar olan stiloid çıkıntının uzun olmasına bağlı olarak karotis damarlarına baskı yapmasıdır. Bunun sonucunda boğaz ve kulak ağrısı olur. Ayrıca yutma güçlüğü, müphem boğaz ağrısı, boğaza bir şey takılıyormuş hissi olur. Stiloid bağdaki anormallikler hiyoid kemiğe yapışan kaslara germe uygulayarak benzer belirtilere yol açabilir. Bu durumda tonsiller kriptalarda alttaki kasa ait tetik noktalar palpe edilebilir. Bu durumun tedavisinde miyofasial ağrıların klasik tedavisi uygulanır. Steroid ve lokal anestetik enjeksiyonu yapılır.