En Sık Görülen Baş Ağrısı Türleri

Migren Ağrısı

Sadece baş ağrısı değil, bir hastalıktır. Zonklayıcı baş ağrısı; ışık, ses ve koku hassasiyeti; bulantı ve kusma olur. Orta ve ağır şiddetli ağrıları vardır. Stres, hormonal durum, hava ve uyku değişimleri, bazı yiyecekler atağı başlatabilir. Genetik yatkınlık vardır. Kadınlarda daha sık görülür. Üreme döneminde sık olmakla birlikte her yaşta görülebilir

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Toplumun %90’ı hayatlarının bir döneminde gerilim tipi baş ağrısı çekmektedir. Başta ağırlık, sıkışma, basınç hissi vardır. Dikkat ve konsantrasyon güçlüğü, boyun ense ağrısı vardır. Ağrı hafif – orta (günlük
yaşamı sürdürmeyi engellemez) seviyededir. Kötü duruş, stres, iş baskısı, günlük hayatın sorunları, sosyal ve ekonomik sıkıntılar en önemli sebeplerdir. Sıklıkla başın alın bölgesinde ensede sıkıştırma gerginlik uyuşma basınç şeklinde tarif edilir En Sık Görülen Baş Ağrısı Türleri arasında gerilim tipi baş ağrısı yer alır  .

Günün herhangi bir zamanında başlayabilir ancak akşam saatlerinde daha sık ortaya çıkan baş ağrısıdır. Stres, kaygı, yoğun iş temposu, uzun süre bilgisayar başında kalma, yoğun ders çalışma gibi durumlar ağrıyı tetikler. Bu ağrı kısa süreli birkaç saat ve bir iki gün sürebilir bazen günlerce sürebilir.

Sinüzit Baş Ağrısı

Migrenle karıştırılır. Migrenlilerin yarısı sinüzit olduğunu düşünür.Göz ve burun çevresinde ağrı, tıkalı burun olur. Ateş eşlik edebilir.

Küme Baş Ağrısı

Özellikle genç erkeklerde görülür. Tipik özellikleri vardır.Tek taraf göz ve şakakta çok şiddetli ağrı olur. Ani başlayıp biter. Çoğunlukla yılın 1-2 ayı, günün aynı saatlerinde tekrarlayan, 1 saat kadar süren ritmik ağrılardır. Terleme ve yerinde duramama tipiktir.

Küme baş ağrısı daha az sıklıkta görülen birçok ağrı kesiciye yanıtsız bir baş ağrısı çeşididir. En belirgin özelliği kişinin ağrısının yılın belirli dönemlerinde hep aynı saate aynı sürede ve aynı şekilde ortay çıkması, ağrı göz çevresinde gözün arakasında oyucu bir ağrı ve çok şiddetlidir, bu baş ağrısı ile birlikte kişinin göz kapağında şişme, gözünde kızarma, yaşarma, burunda akma görülür.

Çocuklarda Migren

Baş ağrısı ön planda değildir. Sadece karın ağrısı, bulantı ve kusma ataklarıyla seyredebilir.Hassas, çekingen çocuklarda ılımlı baş ağrısı, karın ağrısı, kusma atakları, araba tutması, gaz ve kolik olabilir.

Hormonal Migren

Adet kanaması öncesi- ortası -sonrası ataklar görülür.Tipik migren ağrıları ve şişkinlik, sinirlilik, karın ağrısı olur.

Kronik Baş Ağrısı

Ayda 15 günden fazla süren baş ağrılarıdır. Tüm ya da yarım baş ağrısı, boyun-sırt ağrıları olur. Yorgunluk, depresyon, mutsuzluk vardır.

Boyun Kaynaklı Baş Ağrısı

Ağrı daha çok boyunun üst tarafındadır. Omuz başlarını etkileyebilir, çeneve alın gibi başın diğer bölgelerine yayılabilir. Dinlenmekle kısmen geçer. Boyna sıcak havlu konulması ya da masaj ağrıyı hafifletebilir. Ağrı;
ensede, şakaklarda, alında ya da göz kürelerinin arkasında hissedilebilir. Tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. Ağrı boyun hareketleri ve uzun süre boynun eğik tutulması (bilgisayar kullanma, el işi, yazı yazmak) ile artar.

Tümöre ve Daha Ciddi Durumlara Bağlı Baş Ağrısı

Baş ağrısının altında ciddi olabilecek birçok neden olabilir. Beyin tümörleri yavaş ve sinsi şeklinde büyüdükleri için kişinin yavaş başlayıp günler aylar içinde giderek aratan baş ağrısı ortaya çıkabilir, baş ağrı sabahları
belirgindir ve bulantı kusmada eşlik edebilir. Ateş, bulantı, kusma davranış ve kişilik değişikliği ile birlikte olan baş ağrılarında menenjit dediğimiz beyin zarlarının iltihabı ile ensefalit dediğimiz beyin iltihabı olabileceği akılda tutulmalıdır.