Glossofaringial Nevralji (GFN)

Glossofaringial Nevralji (GFN) , Trigeminal nevraljiye benzeyen bir ağrı sendromudur. Ancak çok daha nadir görülür. Nervus glossofaringeus ve N. vagusun sinirlendirdiği alanlarda ani, delici tipte ağrıların olmasıdır. Bunlar; çene, boğaz, kulaklar, larinks ve dil tabanındadır. Tek taraflıdır, 1 dakikadan kısa sürer. Gün içinde çok sayıda atak olabilir. Konuşma ve çiğneme ağrıyı tetikler. Odinofaji (yutkunma ağrısı) vardır. 50-60 yaşından sonra görülür. Altta yatan bir tümörden kaynaklanmıyorsa kendiliğinden iyileşebilir. GFN’ li hastalar orofarenks ve kafa tabanı MR ile değerlendirilmelidir.

Tedavisinde antikonvülsan ilaçlar etkin dozda kullanılmalıdır. Karbamazapin, gabapentin, baklofen, fenition kullanılabilir.