Obturator Sinir Tuzaklanması (Sıkışması)

Obturator Sinir Tuzaklanması (Sıkışması), bu sinirin pelvisten ayrılıp uyluğa girdiği obturator kanalda olur. Obturator sinir sıkışmasının çoğu travmatiktir. Sakroiliak eklem ve sakrum patolojileri, travmalar, bu bölgedeki cerrahi müdaheleler, sinirdeki baskının en önemli sebepleridir.

Uyluğun iç üst yanında ağrı ve duyu kaybı vardır. Kalça adduktorlarında güç kaybı vardır. Bu nedenle bu hastalar, kalçalarını açarak abduksiyon pozisyonunda yürürler. Ağrı nadiren dize ve diz altına yayılabilir.

Obturator sinir sıkışması teşhisinde; EMG, BT ve MR  görüntülemesi yardımcı olur.

Tedavisinde sebebin ortadan kaldırılması, cerrahi olarak sinirin serbestleştirilmesi  gerekir.