Çocukluk Çağında Sırt ve Bel Ağrısı Sebepleri

Çocukluk Çağında Sırt ve Bel Ağrısı Sebepleri Çocukların yarıdan fazlası 15 yaşına gelene kadar sırt ve bel ağrısı çekmektedir. Bel ağrıları çok küçük çocuklarda bile görülebilir.

 

Ergenlerdeki bel ağrısı ise çoğunlukla yetişkin tip bel ağrısına benzer, ağrının ortaya çıkış şekli, süresi, ağrının tipi, eşlik eden sistemik bulguların varlığı, ağrıyı artıran veya azaltan sebepler, aktivite ile ilişkisi detaylı olarak sorgulanmalı ve detaylı muayene yapılmalıdır.

 

4 yaşından küçük çocuklarda bel ve sırt ağrısı daha çok enfeksiyon veya tümöral hastalıklara bağlı iken, 10 yaşından büyük çocuklarda travma, duruş bozukluğuna ve yorgunluğa bağlı ağrılar daha sık görülür. Bel veya sırt ağrısı ile gelen çocuklarda aklımıza aşağıdaki hastalıklar gelmelidir.

 

 

 

 

 

Çocuklarda bel ağrısının en sık rastlanan sebepleri şunlardır;

  • Travma: 1–2 hafta içinde geçen kas zorlanmaları, ağırlık kaldırma, ters hareketler, spor zorlanmaları; daha ciddi travmalar omurga kırıklarına yol açabilir.
  • Enfeksiyon: Diskiitis (disk aralığı iltihabı), okul öncesi çocuklarda sık görülür, ani başlar, ateş vardır, ayakta durma ve oturma pozisyonunda ağrı artar. Şayet tedavi edilmezse osteomiyelite sebep olabilir. Sintigrafi, MRI ve röntgenle teşhis edilir.
  • Spondiloliz ve spondilolistezis (bel omurgalarında kayma); daha çok kız çocuklarında görülür.
  • Scheurman hastalığı; ileri çocukluk ve delikanlılık dönemlerinde görülür. Sırtta düzleşme ve kamburlaşma vardır. Daha çok erkeklerde görülür.
  • Jüvenil romatoid artrit ve ankilozan spondilit.
  • Kemik tümörleri: osteoid osteoma osteoblastoma