Belde Sinir Sıkışması

Belde Sinir Sıkışması Belden çıkıp uyluğa, bacaklara ve ayakuçlarına kadar giden sinirler geçtikleri yerlerde sıkışarak ağrı sendromlarına yol açarlar. Bel hastalıkları genel olarak lomber radikülopati ya da bel bacak ağrıları adı verilir. Belde sinirlerin sıkışması ve sebep olan başlıca 4 hastalık vardır. Bel fıtığı, bel kayması, bel kireçlenmesi ve kanal darlıklarıdır.

Bu hastalıkların bir ve birkaçı aynı anda aynı hastada bulunabilir. Ağrı sadece belde olabilir, belden dize kadar vurabilir, belden ayakucuna kadar yayılabilir. Bazen de beldeki ağrı kaybolmuş sadece bacak ağrısı şeklinde kendini gösterebilir. Ağrının yayılımı genellikle tek taraflıdır, nadiren iki taraflı yayılabilir. Taraf değiştirebilir.

Genç ve orta yaşlı hastalarda disk hastalıkları, orta ve ileri yaştaki hastalarda disk hastalıkları ile birlikte kireçlenmeler ve kanal darlıkları daha sık görülebilir. Bel kaymaları özellikle kadınlarda her yaşta görülebilir. Beldeki sinir sıkışmalarına sebep olan hastalıkların sebepleri çok çeşitlidir. Ağırlık kaldırma, ters hareketler, genetik faktörler, mesleki zorlanmalar, geçirilmiş rahatsızlıklar ve ameliyatlar en önemli sebeplerdir.

Bu hastalıklar çok sık karşılaşılan ve tedavisi de oldukça zor olan hastalıklardır. Başarılı bir şekilde tedavi edilse bile nüks oranı oldukça yüksektir.

Tedavisinde belin dinlendirilmesi, zorlayıcı ve tekrarlayıcı aktivitelerden uzak durmak, bel kaslarını güçlendirmeye ve esnetmeye Veya yönelik egzersizler, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yazılır. Omurgada aks bozukluğu uzarsa bu aksı düzeltmeye yönelik özel omurga destek aparatları kullandırılır. Paravertebral İMS uygulamaları çoğu hastada yardımcıdır. Gerekli durumlarda cerrahi müdahale yapılabilir.

Sinir kökü etrafındaki dokular tarafından sıkıştırıldığı zaman genellikle sinirin dağılımı alanına yayılan ağrı olur. Birçok omurga hastalığı sinir sıkışmasına sebep olduğu için sinir sıkışması her yaşta, her cinste, her aktivite seviyesinde görülebilir.

Tedavi hastanın yaşına aktivite seviyesine, sıkışmaya sebep olan hastalığa ve sıkışmanın şiddetine ve sinir hasarı olup olmamasına göre değişir.

Sinir sıkışmasının omurganın her seviyesinde görülebilir. Bazen bir seviyede bazen de birden çok seviyede olabilir. Sıkışmanın sebebi olarak bir veya birçok hastalık gösterilebilir.