Baş Dönmesi

Baş dönmesi bir hareketi algılama bozukluğudur. Olmayan bir hareketi varmış gibi algılamak ve kendisi ya da çevresinin hareket ettiğini zannetmektir. Baş dönmeleri ve denge bozukluğu, oldukça sık rastlanan yakınmalardandır. Bu yakınmalar, özellikle orta ve ileri yaş grubunda sıktır.

Denge sisteminde rol oynayan birçok organ ve duyu sistemi vardır.

Baş dönmesi ve dengesizlik şikayeti olan hastanın mutlaka genel bir muayeneye tabi tutulması gerekir. Bu da ekip çalışması (kulak burun boğaz, nöroloji, kardiyoloji, FTR) gerektiren bir durumdur. Çoğu zaman hastalığın birçok organı tutan bir boyutu olduğunu düşünerek, bu konu ile ilgilenen merkezlerde birçok teknolojik aletten yaralanarak (odyometrik testler, elektronistagmografi, elektrokokleografi, rutin biyokimya, elektrokardiyografi, MRI, boyun doppler, ultrasonografi v.b) teşhis konulabilir.

 

Beyin damar hastalıkları, iç kulak ve denge organlarının değerlendirilmesi gerekir. Muayene ve hastanın hikayesi kulak ile ilgili bir
hastalığı düşündürüyorsa odiometrik tetkik ile hastanın işitmesi kontrol edilmelidir. Baş dönmesi, kendisi bir hastalık olmayıp başka hastalıkların belirtisi olduğu için sebebi belirledikten sonra etkene yönelik tedavi sağlanır.

Baş dönmesi sebepleri

Kulağa bağlı nedenler

Baş dönmelerinin çok büyük bir kısmından sorumlu olan organdır. Pozisyona bağlı baş dönmesi, baş dönmesi ile ilgilenen kliniklerde en sık rastlanan nedendir. Tedavisi, iç kulaktaki semi sirküler (yarım daire) kanallarının içerisinde yer değiştirmiş olan kristallerin tekrar yerine oturtulmasına dayalı özel manevralardır.

Meniere hastalığı; işitme kaybı, kulakta çınlama, dolgunluk hissi ve  atakları ile karakterizedir.

Travmalar

Sıklıkla başa alınan sert darbelerle, kafatasında meydana gelen, iç kulağı da zedeleyen bir kırık sonrasında  bulantı ve kusma oluşabilir.

Nörolojik hastalıklar

Beyin, beyincik gibi organlardan oluşan merkezi sinir sistemindeki kanama veya kan damarlarındaki tıkanıklıklara bağlı beslenme bozuklukları, multipl skleroz (MS), sifiliz, çeşitli beyin tümörleri,
parkinson hastalığı, migren v.b. hastalıklar dengenin bozulmasına neden olabilirler. Hastanın hikayesini alırken denge bozukluğuna ilaveten kol ve bacaklarda güçsüzlük, vücudun herhangi bir bölgesinde his kaybı, çift
görme, baş ağrısı, bilinç kaybı, ağız çevresinde karıncalanma hissi, konuşma bozukluğu gibi şikayetler vardır.

Dahili hastalıklar

Kalp yetmezliği, kalp kapakçığı hastalığı, kalp krizi, diabet, tiroid bezi hastalıkları, kansızlık, kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, posture bağlı düşük tansiyon, ileri kalp ritim bozuklukları, ani ve şiddetli su kaybı (ishal,kusma)

Psikolojik denge bozuklukları

Panik atak, anksiyete (huzursuzluk), stres, depresyon.

Boyun omurgası problemleri

Boyun kaslarında spazm, dejeneratif omurga hastalıkları, duruş bozukluklarına bağlı omurga sorunları

Baş dönmesi tedavisi nasıl yapılır?

Baş dönmelerinin tedavisi sebebe göre yapılır. Bazen birkaç uzmanlık dalının iş birliği yapması gerekebilir.