Tümöre Bağlı Baş Ağrıları

Tümöre bağlı baş ağrıları, hastayı uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Sabahları daha şiddetli olan ağrı gün içinde hafifler. Aspirine ve kortikosteroitlere iyi cevap verir. Daha çok şakaklarda ve ense kökünde hissedilir. Genellikle tek taraflıdır. Bazen yaygın ve iki taraflı olabilir.

Tümör baş ağrıları gerilim tipi baş ağrıları ile çok karışır. %50 oranında nörolojik bozukluklarla birliktedir. Ağrı başlayalı günler hatta haftalar olmuştur. Hastada kanser hikâyesi sorgulanmalıdır.

Ağrının şeklini tümörün tipinden çok yeri belirler. Kafa tabanı tümörlerinde kafa çiftleriyle ilgili belirtiler; hemisfer tümörlerinde;  hemiparazi (yarım felç) ve konuşma bozuklukları beyin omurilik sıvısı dolaşımını bozan tümörlerde; kafa içi basınç artışı ile ilgili belirtiler görülür. Frontal lob (alın lobu) tümörleri nörolojik araz yapmadan oldukça büyük boyutlara ulaşabilirler. Ancak bu tip tümörlerde de kişilik bozuklukları ve bilişsel bozukluklar olur.

Akciğer, meme ve melanomlar beyne en sık metastaz yapan tümörlerdir.

Tümör baş ağrısının tedavisinde tümörün cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Ağrıyı geçirmede steroidler etkilidir.