Omurga Ağrıları Sebepleri

Boyun (servikal, neck), sırt (dorsal, torakal), bel (lomber), sakrum (sağrı) ve kuyruk sokumu (koksiks) gibi özellikleri birbirinden farklı 5 anatomik bölgeden oluşan omurga en fazla ağrıya yol açan, insanları en fazla hekime götüren, en sık sakatlığa yol açan organımızdır.

Bel boyun ve sırt bölgesi birbiriyle zincir şeklinde eklem yapmış tek tek omurlardan oluşur. Boyunda 7, sırtta 12, belde 5 omur vardır. Bazen bu sayılarda küçük değişiklikler olabilir. Veya birbirine komşu iki omur birleşerek füzyon anomalilerine yol açabilirler.

Sakrum 5 omurun kaynaşmasından oluşmuş üçgen şeklinde bir kemiktir. Kuyruk sokumunda ise birbiriyle kaynaşmış 4 omur vardır. Omurganın en hareketli kısmını boyun, en fazla yüklenmeye maruz kalan bölgesi beldir. Sırt bölgesi daha az hareketli bir bölgedir.

Ağrılı sendromlar omurganın bir veya birden fazla bölgesinde aynı zamanda ve farklı zamanlarda görülebilir. Bir bölgeyi tutan mekanik, dejeneratif ve enflamatuar romatizmal hastalıklar omurganın diğer bölgelerine yayılabilir.

Omurga Ağrıları Sebepleri

 • Mekanik zorlanmaya bağlı ağrılar; Omurgadaki bağların, kasların, eklemlerin, ve diğer yumuşak dokuların gerilmesi, zorlanması ve aşırı yüklenmesine bağlı olarak gelişen ağrılar
 • Omurganın doğal eğriliklerinin bozulması
 • Duruş bozuklukları
 • Miyofasial ağrı sendromları
 • Whiplash (genellikle trafik kazaları sonucu kazadan hemen sonra yıllar sonra çıkan omurga yozlaşmaları)
 • Fibromiyalji
 • Travma
 • Mesleki zorlanmalar
 • Sportif aktivitelere bağlı zorlanmalar
 • Osteoartrit (kireçlenme)
 • İntervertebral disk hastalıkları (fıtık, bulging, dessikasyon veya kararmış disk hastalığı, diskiitis, dejeneratif disk hastalığı)
 • Spinal stenoz (dar kanal, boyunda servikal miyelopati, sırtta dorsal myelopati)
 • Spondilolistezis (omurların kayması)
 • Osteoporoz (kemik erimesi),
 • Osteomalazi
 • Paget hastalığı
 • Romatizmal hastalıklar (boyunda RA, tüm omurgada AS)
 • Enfeksiyonlar (tüberküloz, brucella, diskiitis)
 • Tümörler (primer veya metastatik)
 • Yansıyan ağrılar

Bu sebeplerin bir kısmı aynı hastada aynı zamanda bulunabilir. Omurga ağrısı yakınmasıyla gelen hastada bir çok teşhis aynı zamanda konulabilir.

Boyun, sırt ve bel ağrılarında ne zaman acil olarak hekime gitmek gerekir?

 • Yeni başlayan şiddetli ağrı
 • 20 yaş altı, 50 yaş üstü hastalar
 • Travma hikayesenin olması
 • İstirahatle geçmeyen ağrı
 • Gece uykudan uyandıran ağrı
 • Ateş yüksekliği
 • Halsizlik, kilo kaybı
 • Kollarda ve ellerde uyuşma ve kuvvetsizlik, sfinkter kusurları
 • Boyun ağrısına eşlik eden idrar ve barsak şikayetleri varsa
 • Yürüyüş güçlüğü ve bacaklarda sertlik

Tedavi programları

 • Hasta eğitimi,
 • Kısa süreli istirahat (3-4 gün) ve aktivitelerin düzenlenmesi
 • Zorlayıcı ve tekrarlayıcı aktivitelerden uzak durma
 • İlaç tedavileri
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları
 • Dekompresyon ve traksiyon
 • Kısa süreli bel korsesi kullanımı (3-4 gün)
 • İMS ve proloterapi
 • Epidural steroid tedavisi
 • Tıbbi masaj
 • Kaplıcalar
 • Spor ve rekreasyonel tedaviler
 • Spinal alignement için özel destek sistemleri
 • Cerrahi tedavi