Ağrı Terminolojisi

Ağrı : Gerçek veya potansiyel doku hasarına eşlik eden hoş olmayan duyusal veya duygusal tecrübe.

Impairment(yetersizlik): Psikolojik, fizyolojik ve anatomik yapı yada fonksiyon kaybı veya anamolisi

Nosisepsion:Doku hasarına sebep olan uyarının algılanmasıdır.

Nosiseptör : Zararlı yada zarasız uyarıyı ayırdedebilen reseptör.

Ağrı eşiği : Uyarının ağrılı olarak algılanmadığı en düşük yoğunluk

Ağrı toleransı: Kişinin dayanabildiği en yüksek ağrı

Allodini :Zararsız bir uyaranın ağrı olarak algılandığı anormal bir durumdur.

Parestezi : Herhangi bir anormal duyu

Disestezi : Ağrılı bir parastezidir, ayaklarda yanma hissi

Hipoentezi: Uyarana karşı azalmış hassasiyettir

Anestezi doloroze: Normalde uyuşuk bölgede ağrının hissedilmesi

Nevralji : Sinir yada sinirin dağılım alanında ağrı

Hiperpati : Tekrarlayan uyarıya anormal ağrı cevabı

Lancinating : Batıcı ağrı, saplanır gibi ağrı

Algojenik maddeler: Histamin, sP, K + , PG

Deafferantasyon : Primer duyusal nörondan normal girdinin kaybolması, PHN,sinir kopmaları

Santral ağrı : Ağrı üreten kaynak, omurilik veya beyindedir.

Yansıyan ağrı: Doku hasarının olduğu bölgeden, başka yerde hissedilen ağrı

Fantom ağrısı: Vücudun cerrahi olarak alınan bölgesindeki ağrılar

Akut ağrı : Doku hasarı ile ilişkili, iyileşme süreci sonrası ortadan kalkan ağrıdır.

Kronik ağrı : Doku hasarı ile ilişkili olmayan 3 aydan uzun süren ağrı

Hiperaljezi: Ağrı algılanmasının artmasıdır. Primer veya sekonder olabilir. Primerde olay reseptörlerin hassasiyetinde artmaya, sekonderde ise medulla spinalis (omurilik) de arka boynuzdaki ağrı iletimi yapan nöronların aktivasyon eşiğindeki düşmeye bağlıdır.

Ağrı Terminolojisi Terimleri Bu Şekildedir.