Nörojenik Diz Ağrısı

Nörojenik diz ağrısı 3 farklı tipte gelişir. Travma veya cerrahiden sonra yüzeysel sinirlerde gelişen nöroma en sık rastlanan sebep olup palpasyonda ağrılı tinel (basmak ve vurmakla hassasiyet) bulgusu vardır. Masaj veya nöromanın eksizyonu ile düzelir. Nörojenik diz ağrısının ikinci tipi ise safenöz sinir lezyonudur. Yaralanma veya cerrahi sonrası gelişebilir. Desentisizasyon masajına veya düzensizliklerin giderilmesine olumlu cevap vermektedir. Üçüncü sebep ise ağrının sempatik sinir disfonksiyonudur ki bu durum kompleks bölgesel ağrı sendromu olarak bilinir. Bu çok iyi anlaşılamayan klinik durum, hafif yaralanmalar sonucu görülür. Fizik tedavi uygulamaları ve/veya gabapentin- pregabalin tedavide faydalıdır, ancak tedavisi oldukça zordur. teşhisi koymadan önce kalça mutlaka değerlendirilmelidir.