LATERAL RETİNAKULUM AĞRISI (LRA)

Kronik lateral retinaküler gerginlik dejenerasyona ve ağrıya neden olur. Bir çalışmada %10 oranında ön diz ağrısına neden olduğu bildirilmiştir. Bu dejenerasyonun sebebi bilinmemektedir.

Tanı

Hastaların hemen hemen hepsinde patella lateralizasyonu ve gergin retinakula vardır. Genellikle lateral patellar tilt ve palpasyon lateral kapsülde ağrıya yol açmaktadır. Birlikte görüldüğü patella patolojileri fatellofemoral ağrı sendromu, yağ yastığı sendromu, plika sendromu ve patellar subluksasyonudur

Tedavi

Tedavide öncelikle patellanın medializasyonu (kuadriseps güçlendirme ve bantlama) sağlanmalıdır. Patellayı medial yönde bantlama hem tanı hem de kısa süreli aktiviteler için kullanılabilir. Birlikte görülen ön diz ağrısı sebepleri tanınmalı ve tedavisi yapılmalıdır. Tedaviye cevap vermeyen olgularda retinaküler gevşetme operasyonu yapılabilir. Lateral gevşetme ameliyatlarından sonra kuadriseps atrofisi gelişeceğinden fizik tedavi programları uygulamaları yapılmalıdır. Yürüyüş ve atletik aktiviteler için rehabilitasyon fazı boyunca patellayı medialize eden patella destekli dizlikler giydirilmelidir.