Sinir Sıkışması Nasıl Bel ve Boyun Ağrılarına Yol Açar

Sinir Sıkışması Nasıl Bel ve Boyun Ağrılarına Yol Açar Sinir sıkışması sık kullanılan bir tabirdir. Biz hekimler hastalara hastalıklarını anlatırken çoğu kez sinir sıkışmasından bahsederiz.

Sinir sıkışması nedir ?

Sinir sıkışması Naıl Bel ve Boyun Ağrılarına Yol açarSinirler beyinden aldıkları emirleri kollara, bacaklara ve vücudun diğer kısımlarına taşırlar. Sinirler aynı zamanda deriden aldıkları duyuları üst merkezlere taşırlar. Sinirler ve beyin arasında omurilik vardır. Bir anlamda omurilik omurganın içinde beynin bir uzantısı gibidir. Omurilikten kol ve bacaklara (veya vücudun başka bölgelerine) giden sinirlere çevresel sinirler adı verilir. Her bir sinirin içinde beyindeki emirleri hedef organlara taşıyan ya da derideki duyuları omuriliğe oradan da beyne ulaştıran milyonlarca sinir lifi vardır.

Sinirler milyonlarca sinyali vücut boyunca taşırlar. Bir sinir lifi fiberoptik bir kablo gibidir. Bu kabloların milyonlarcası bir kablo demeti oluşturur. Beyindeki elektriksel iletiler lifler yoluyla kaslara iletilir. Ya da derideki bir duyu sinir lifi aracılığıyla omuriliğe oradan da beyne taşınır. Bu iletim elektriksel bir akım yoluyla yapılır. Bu iletimin sağlıklı olması için sinir lifleri sağlam olmak zorundadır. Eğer herhangi bir sebeple sinire dışarıdan bir baskı olursa yani sinir sıkışırsa sinir içindeki bu akım yavaşlar ya da durur.

Sinirin beslenmesi engellenir, sinir; hücrelerinin ve liflerinin bir kısmını kaybeder. Eğer geriye dönüşüm olmazsa sinir lifleri ölür. Çok sayıda sinir lifi kaybedilmişse kaslara yeterli uyarım gitmez, kas kasılmalarında sorunlar başlar, kas yeterince kuvvet üretemez. Deri duyusu üst kısımlara taşınamaz.

Omurgadaki sinir sıkışmasının sebepleri nelerdir?

Omurgadaki sinirler en çok disk fıtıkları, kemik çıkıntılar ve omurganın kanallarındaki daralmalar (stenoz) ile sıkışır. Çevresel sinirleri sıkıştıran ve sıkıştırma potansiyeli olan daha birçok sebep vardır. Dar anatomik kanallar (karpal tünel sendromu), tekrarlayan travmalar (ulnar oluk sendromu), alçılar, ameliyat sekelleri, kırık iyileşmesi ile ortaya çıkan hipertrofik dokular bunların bazılarıdır. Bazen sinirler seyirleri boyunca birden fazla yerde sıkışabilirler.

Örneğin ele giden bir sinir hem boyunda hem de el bileğinde sıkışabilir, bu durumda sinir lezyonu daha da ağır seyreder. Sıkışma ne kadar uçta olursa geriye dönüşüm o kadar zor, olumsuz değişiklikler o kadar erken başlar.

Sinir sıkışmasının belirtileri nelerdir;

En önemli yakınma ağrıdır. Ayrıca uyuşma, kuvvet kaybı, kıllanmanın artması veya azalması, terlemenin artması veya azalması gibi belirtiler olur. Ayrıca denervasyon hipersensitivite adını verdiğimiz soğuk ve sıcaktan daha fazla etkilenme görülebilir.

Sinir Sıkışması Tedavisi

Her bir sinir sıkışmasının kendine özel bir tedavisi vardır.

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Yaşlı Bakımevi , Yatılı Bakımevi ve Huzurevi , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi