Sakroilyak Eklem Ağrısı

Sakroiliyak eklem (SİE) ağrıları bel ağrısı nedenlerindendir. Sİ eklem ilyum ve sakrumun kartilaj yüzeyleri ile oluşmuş sinovyal bir eklemdir. Bu ekleme önemli ölçüde ağırlık yüklenir. Ligamanlar sayesinde aşırı hareketi önlenir ve stabilizasyonu sağlanır. Sakroilyak Eklem Ağrısı innervasyonu l. ve 2. sakral sinirler ve süperior gluteal sinirden (L4, L5 ve S1) sağlanmaktadır. Ayrıca lumbosakral gövdeden kaynaklanan sinirler tarafından da innerve edildiği düşünülmektedir.

Bu yaygın sinir ağı nedeni ile hastalarda SI eklemden kaynaklanan lokalize sorunların olmaması imkansızdır. Bu nedenle ağrı şikayetleri bele, kalçaya, uyluğa, hatta diz altına ve baldırlara kadar yayılabilir. Sİ eklem ve faset eklem şikayetlerinin kliniği çok benzemektedir. Tedavi planlamasından önce ayırıcı tanı gerekir. Bazı özel muayene teknikleri (Patrick testi, Gaenslen testi gibi) ve Sİ ekleme ait radyografik incelemeler ile Sİ ekleme ait bir patolojinin olup olmadığı ortaya konulabilir.

Klinik açıdan ağrı şikayetlerinin seyrindeki farklılık da ayırıcı tanıda önemlidir: Faset eklem sendromunda, hastalar sabah ortaya çıkan ağrı şikayetlerinin gün içinde giderek artmasından şikayetçi olurlar oysa Sİ eklem ağrıları sabahları çok şiddetli olup günün ilerleyen saatlerinde azalmaktadır.

Konservatif tedavi yöntemleri ile cevap alınamayan ve gerek diagnostik testler ile gerekse radyolojik görüntüleme ile Sİ eklem patolojisi saptanan hastalarda Sİ eklem injeksiyonu indikasyonu vardır. Sİ- ekleme steroid uygulanan ve/veya diagnostik bloktan yarar gören hastalara RF ile denervasyon uygulaması endikasyonu konabilir.