Piriformis Sendromu

Piriformis Sendromu ,Piriformis Sendromu Nedir , Piriformis Sendromu Tedavisi ,Piriformis Sendromu Hakkında

Piriformis Sendromu i Piriformis kası, kalçanın  en önemli dış rotatorlarından (kalçayı dışa çeviren kaslar) biridir diğerleri gemellus süperior, gemellus inferior, obturator  internus, obturator eksternus, quadratus femoris). S1 ve S2 sinirleri tarafından innerve edilir. Piriformis kasında spazm yada hipertrofiler sinir ve damarları sıkıştırabilir. Piriformis kasının sakroiliak eklem (SİE) ve siyatik sinirle çok yakın komşuluğu ve ilişkisi vardır. Bazen siyatik sinirin, peroneal ve tibial dalları piriform kasın içinden geçebilir.

Piriformis sendromunun görülme sıklığı %6-25 arasında değişir.

Belirtileri

Bel ağrısı, kalça ağrısı, uyluk ağrısı, bacağın arkasına vuran ağrı sık görülür. Bazen de siyataljiler olabilir. Sert zaminlere oturmakla ağrı artar. Ayağa kalkmak ağrıya neden olabilir. Aynı taraftaki ayakta dışa dönme olabilir. Kalça iç rotasyonda da iken alt ekstremitenin abduksiyonu (orta hattan uzaklaşma) kısıtlıdır. Ağrı daha çok uylukta hissedilir. Siyatik sinir basısı varsa bacağa ve ayağa vurur. Bu durumda radikülopati ile karışabilir. Pudendal sinir tutulumu varsa perine (cinsel organların bulunduğu bölge) ağrı ve seksüel ilişki esnasında ağrı olabilir.

Sebepleri

Uyluklar üzerine düşme, SİE problemleri, bir sandalye yada klozette uzun süreli oturma, bisiklete binme vs.. Ayrıca atletik injüriler, S1, S2 sinir lezyonları ve çeşitli alt ekstremite problemleri  piriformis sendromuna sebep olabilir.

Muayene bulguları

Düz bacak kaldırma (DBK) testi sıklıkla pozitiftir. Kalça, iç ve dış rotosyonda iken yapılan düz bacak kaldırma testi, ayırıcı tanıda yardımcıdır. DBK testi dış rotasyonda daha kısıtlıdır.

Piriformis Sendromu Tedavi

Tedavisinde sıcak uygulamalar, lokal enjeksiyonlar, İMS,  fizik tedavi ve egzersizler önerilir. İlaç olarak kas gevşetici ve ağrı kesiciler kullanılır.

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Yaşlı Bakımevi , Yatılı Bakımevi ve Huzurevi , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi