KAYMIŞ KOT SENDROMU (KOT UCU SENDROMU, KABURGA KENARINDA AĞRI) (Clicking Cot Sendromu)

Kaymış kot (kaburga) sendromu, kaburga kenarlarından kaynaklanan kronik bir ağrı sendromudur. Çoğu zaman tek taraflıdır. Ancak iki taraflı da olabilir.

Çok sık rastlanan bir ağrı sendromdur. 15-60 yaş arasında görülür. Kadınlarda 3 kat daha sık görülür.

Künt, sızlama tarzında  ağrı vardır. Bazen keskin bıçak saplanır gibi ağrılar olabilir.

Ağrı birkaç saat, birkaç hafta yada sürekli olabilir. Gövdenin sağa ve sola eğilmesi, eğilip kalkmak, sağa sola

dönmek ve elle bastırmak ağrıyı artırır. Kollarda ağırlık taşınması ve kolların bir yere dayanması ağrıyı artırır. Hareketsiz kalmak ağrıyı geçirir yada azaltır.

Kendiliğinden iyileşebilir yada kronikleşebillir.

Kronik vakalarda depresyon ve anksiyete gelişir.

Yanlış cerrahi ve teşhis amaçlı müdahalelere ve gereksiz tıbbi teşhislere varılabilir.

Kronik ağrı ve ağrıya yol açma korkusundan dolayı azalmış fiziksel aktivite hastanın durumunu daha da kötüleştirebilir.

Ağrının sebebi hareketli kaburganın interkostal sinire baskı yapması veya enflamasyondur.

Bu bölgeye lokal anestezi enjekte ederek interkostal sinir bloke edilir.

Muayenede hassas ve ağrılı kot ucu ele gelir.

Tedavisinde hareket modifikasyonu hastanın ciddi bir patoloji olmaması ile ilgili eğitilmesi, lokal enjeksiyonlar yada cerrahi müdahele gerekebilir.

Hastalık torakal disk hernileri, tietze sendromu, spinal tümörler, karaciğer ve safra kesesi problemleri, osteoporoza bağlı çökme kırıkları ve ülserler ile karışabilir.

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Yaşlı Bakımevi , Yatılı Bakımevi ve Huzurevi , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi