Kamburluk (Kifoz)

Kamburluk (Kifoz): Sırt omurgasının öne doğru eğik olmasıdır. Aşırı kilolular ve gebelerde görülebilir. Düz tabanlık gibi deformiteler, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar, bel çukurluğunda artma, karın kaslarında zayıflık, zayıf sırt kasları, desteklenmeyen iri göğüsler, oturarak çalışma vs kifozun en önemli sebepleridir. Ayrıca göğüslerin çıkması döneminde kızlar öne eğilerek otururlar bu da dorsal kifoza (kamburluk) sebep olur, bu durum daha sonraki boyun, omuz ve sırt ağrılarına zemin hazırlayabilir.

Kifoz kürek kemiği hareketlerini etkileyerek düşük omuz, torasik çıkışın daralması (boyundan çıkıp kollara giden damar ve sinirlerin geçtiği dar bir bölge) gibi ilave problemlere yol açabilir. Osteoporoza bağlı çökme kırıklarında ilerlemiş kifoz deformiteleri görülür. Juvenil kifoz scheuermann hastalığı ergenlik dönemindeki kifozun en sık rastllanan sebebidir.

Postural Kifoz

Postüral kifoz çocuklarda ve yetişkinlerde aşırı yuvarlak omuzlar ve öne doğru çıkık baş nedeniyle meydana gelebilir. Düz bir yere uzanıldığında vücut doğru şeklini alır. Deformasyonu düzeltici egzersizler arasında duruşu etkileyen kasları çalıştıran ve boyun kaslarını geliştiren en etkili olanlardır.

Scheuermann Kifozu, juvenil ve adolesan dönemde görülen bir omurga şekil bozukluğudur. Aynı yaşlarda görülen postural kifozdan sert olması ile ayrılır. Etyolojik olarak birçok teori ileri sürülmüş olsa da en çok kabul gören, vertebra cisimlerine ait büyüme plaklarında damarsal bozukluk olmasıdır ( avasküler nekroz). Sonuç olarak birbirine komşu üç vertebra cisminde kamalaşma olur ve tipik şekil bozukluğu oluşmuş olur.

Artmış torakal kifoza ikincil olmak üzere, servikal lordozda ve lomber lordozda artış olur. Lomber lordozun artması ile birlikte pelvik tilt artar ve arka uyluk kasları gerilir. Artmış lordoz ve değişen pelvik pozisyona bağlı olarak mekanik tipte ağrı görülür. Çok ilerlemiş olgularda nadiren de olsa nörolojik tutulum olabilir. Tanıda radyolojik değerlendirme yeterli bilgi verir. Ayakta çekilen omurga filmleri üzerinde omurganın dengesi değerlendirilir ve eğriliğin ölçümü yapılır.

Cobb yöntemine göre ölçülen ve 75 derecenin altındaki eğriliklerde uygun korse ile konservatif tedavi uygulanır. Bu derecenin üzerindeki eğriliklerde cerrahi yöntemle düzeltme yapılır. İlerleyen eğriliklerde, nörolojik tutulum varsa ve şekil bozukluğu solunum sistemini olumsuz etkiliyorsa cerrahi tedaviye başvurulur.