Kadınlar ve Bel Ağrıları

Kadınlar ve Bel Ağrıları Aslında bel ağrıları her yaş ve cinste görülen bir hastalıktır. Ancak bel ağrılarında kadınlara ait bazı ayrıcalıklar vardır.

 • Kadınların en az %40’ının her yıl bir bel ağrısı atağı vardır.
 • Beli ağrıyan kadınların %80’inde ağrı son bir yılda başlamıştır.
 • 16-24 yaş arasındaki kadınların üçte birinde, 45-65 yaşındaki kadınların yarısında son bir yılda bel ağrısı atağı olmuştur.
 • Bel ağrıları kadınlarda erken ve ileri yaşta, erkeklerde ise orta yaşlarda daha sıktır.
 • Kadınların bel ağrısı atakları erkeklerden daha uzun sürer, kadınlarda kronikleşme riski daha fazladır. Erkeklerin bel ağrısı atağı daha kısa fakat daha şiddetlidir.
 • Kadınlar bel ağrıları ile karşılaştıkları zaman, erkeklere göre daha fazla hareket kısıtlamasına giderler.

 

Kadın olmanın bel ağrısı ile ilişkisi

 

 • Adet dönemleri ağrıyı tetikler
 • Gebelik ve çocuk bakımı kadınların daha sık bel ağrısına maruz kalmasına yol açar. Gebelerin % 40-60’ inda bel ağrısı vardır.
 • Erkeklerde ağrı daha çok belirgin bir zorlanmaya bağlıdır. Kadınlarda ise günlük yaşam aktiviteleri, uzun süre ayakta kalma, ev işleri, çocuk bakımı gibi günlük tekrarlayan hareketler ağrıya sebep olabilir..
 • Motorlu taşıt kazalarından sonra ortaya çıkan whiplash injürileri (kamçı yaralanmaları) kadınlarda daha sık görülür ve daha geç iyileşir.
 • Ağır eşyalar taşıma, çekme, itme, bahçe işleri ve temizlik faaliyetleri, ev ve ev dışı aktiviteleri bel ağrılarını tetikleyen en önemli sebeplerdir.
 • Kız çocuklarında ve kadınlarda spondilolistezis (bel kayması) erkeklere göre daha sık görülür

İş ortamı ve bel ağrısı

 • Kadınlarda bel ağrılarının sadece %15-20 kadarı iş ortamı ve iş ile ilişkilidir. Bu oran erkeklerde daha yüksektir.
 • Sağlık, otel, catering işletmeleri, bankacılık, finans ve sigortacılık sektörleri kadınların en sık bel ağrısı ile karşılaştıkları  çalışma alanlarıdır.
 • Hemşireler, uzun süre ayakta kalma ve hasta bakımı nedeniyle sık olarak bel ağrısı sorunu ile karşılaşmaktadırlar.
 • İtme, çekme ve döndürme gibi vücut hareketlerinin sıklıkla tekrarlayıcı hareketlere zorlandığı  işler bel ağrıları için önemli bir risk faktörüdür.
 • Market kasiyerlerinde, klavye kullananlarda, telefon santralinde çalışanlarda, bankacılık hizmeti sunan meslek gruplarında uzun süre oturmaktan dolayı bel ağrısı riski taşırlar.
 • Çocuk ve yaşlı bakıcılarında, hemşireler ve ana okulu öğretmenlerinde; kaldırma, eğilme, uzanma gibi aktiviteler bel ağrısı riskini arttırmaktadır.
 • Düşük iş memnuniyeti ve düşük ücret bel ve boyun ağrısı riskini arttırr.

Ev ortamı ve bel ağrısı

 • Alış veriş, (ağırlık taşıma, alınanları yükseğe koymakoyma,  yüksekten bir şey alma)
 • Temizlik faliyetleri (eğilme, itme, çelme, dönme)
 • Ütü (uzun süre ayakta durma, dönme)

Kadınlara ait özellikler

 • Gebelik (hormonal faktörü, mekanik faktörler, duygusal faktörler)
 • Bebek bakımı, emzirme, taşıma
 • Regl dönemi ağrı eşiğini düşürür
 • Menapoz ve osteoporoz riski
 • Hipermobilite sendromu kızlarda ve kadınlarda daha sıktır.
 • Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülür.

Moda

 • Yüksek topuklu ayakkabılar, lomber lorduzu (bel çukurluğu) artırır.
 • Dar elbiseler, pantolon ve etekler rahat hareketi engelleyen kıyafetler bel ağrısı riskini arttırır.
 • İri göğüsler ve göğüs protezleri bele ilave yük bindirir.

 

Kadın, aile ve toplum

 • Kadınlar sağlıklarına erkeklerden daha çok dikkat ederler. Bu konuda daha hassastırlar.
 • Kadınlar erkeklere göre daha yardımseverdir.
 • Bakım sektöründe çalışmaya daha meyillidirler.