FORESTİER HASTALIĞI (DİFFÜZ İDİOPATİK İSKELET HİPEROSTOZU, DİSH, ANKİLOZAN HİPEROSTOZ)

Forestier Hastalığı Omurganın etrafındaki bağların kalsifikasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Dejeneratif osteoartritin bir şeklidir.

Ligamentlerin kalsifiye  olması (kireçlenmesi) omurganın  iki  tarafında simetrik olarak başlar ve ilerleyicidir. DİSH tendonlarında da enflamasyon (yangı) ve kalsifikasyon (kireçlenme) yapar. Bu durum daha çok topukta ve ayak bileğinde görülür.

DİSH en az 3 veya daha fazla omurgayı etkiler. Göğüs ve bel omurgalarını daha sık tutar. 50-60 yaşlar arasında sık görülür. Erkekleri daha sık tutar.

Forestier Hastalığı Hastalık yüksek kan basıncı, diabet hastalığı, kalp hastalığı ve obezite (şişmanlık) ile birlikte görülür.

Belirtileri Nelerdir?

 • Omurga sertliği ve tutukluğu (özellikle sabahları)
 • Yutma güçlüğü, boyun ve bel tutukluğu
 • Nörolojik ve radiküler (yayılıcı) semptomlar

Sebepleri Nelerdir?

 • Yaşlanma, travmalar, aşırı sportif aktiviteler
 • Kıkırdak metabolizmasındaki bozukluklar (şeker hastalığı, akromegali)

Kimlerde Görülür?

 • DİSH 50 yaşın üzerindeki erkeklerin %19 unda, kadınların %4 ünde görülür.
 • Hastalık japonlarda daha sık görülür.
 • Hastalık osteoartrit ve AS ile karışabilir. Ancak AS çok daha genç yaşta başlar. Enflamatuar karakteri daha belirgindir.

Tanı Kriterleri:

 • 4 komşu omurda kalsifikasyon
 • Disklerin sağlıklı olması
 • Vertebral eklemlerin hareketliliğinin korunması

Tedavisi

Osteoartrit gibi tedavi edilir.

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Yaşlı Bakımevi , Yatılı Bakımevi ve Huzurevi , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi