Femoral Sinir Sıkışması

Femoral Sinir Sıkışması Femoral sinir; L 2 , L 3 , L 4 sinir köklerinden lifler alarak periton arkasından pelvisi geçer ve femoral arter ve venle birlikte femoral üçgenden çıkarak, uyluğun arka tarafına geçer. Pelvis içinde oluşan tümörler ve damarsal patolojiler femoral siniri sıkıştırabilir. Femoral sinirin idiopatik sıkışması yoktur. Femoral nevraljiler daha çok sinir kökü lezyonuna bağlıdır. Bunlar; disk, tümör, dejeneratif osteoartrit, spondilolistezis vs. gibi omurga hastalıklarıdır.

Sinir Sıkışması Belirtileri

Kalça fleksörlerinde (uyluk ön grup kasları) zayıflık vardır. Bu durum daha çok lumbosakral pleksus lezonlarına (yani sinir kökü lezyonu) bağlıdır. Ancak EMG, BT, MR, gibi ileri görüntüleme yöntemleri ile ayırıcı teşhise varılabilir.

Sinir Sıkışması Tedavisi

Sinirin sıkışmasına sebep olan hastalığın tedavisidir.