El Bileği Sırtı Sıkışma Sendromu

El Bileği Sırtı Sıkışma Sendromu

El Bileği Sırtı Sıkışma Sendromu El bileği sırtı sıkışma sendromu (ESSS) tekrarlayan dorsofleksion hareketleri ile yapılan sportif aktivitelerde sık rastlanan bir ağrı sendromudur. Bazı yayınlarda jimnastik sporu ile ilgilenenlerin %50’ den fazlasında el bileği ağrısı olduğu gözlenilmiştir. Jimnastikçilerde distal radius stres kırığı, skafoid stres kırığı, capitatumun avasküler nekrozu, ulnar carpal abuntment ve ESSS sık rastlanan el bileği lezyonlarıdır.

Distal radius fizeal stres kırığı 12-14 yaşındaki hastada, haftada 35 saatten fazla çalışan jimnastikçilerde oldukça sık görülür. Bu hastalık üç aşamada incelenir. 1. aşamada hiçbir radyolojik bulgu yoktur. 2-4 haftalık istirahatle ağrılar geçer, 2. aşamada ulnar abuntment semptomları vardır, geri dönüşümsüz harabiyet oluşmuştur. Skafoid kemiğin stres kırığı çok nadirdir. Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır. Sintigrafik ve MR ile teşhis edilir. 2-4 aylık istirahat ve splint tedavisi gerekir. Capitatumun avasküler nekrozu cerrahi müdahele gerektirir. ESSS el bileği sırtındaki eklem kapsülünün iltihabına yada sinovitine bağlıdır. Sonuçta eklem kapsülünde kalınlaşma olur.

İlerlemiş vakalarda distal radiusun dorsal yüzünde skafoid ve lunatumun arka yüzünde osteofitler olabilir. X ray genellikle normaldir. CT veya MR, osteofitleri gösterebilir. Vakaların çoğu splint, istirahat, SOARİ grubu ilaçlar, enjeksiyon; birlikte veya tek tek uygulanmasına cevap verir.

Tedaviden sonra mutlaka aktivite kısıtlanmasına gidilmelidir. Bazen cerrahi olarak osteofitlerin alınması gerekebilir. Posterior interosseoz sinirin serbestleştirilmesi gerekebilir. Bazen gizli ve küçük el sırtı gangliyonları ESSS’a benzer tablolar oluşturabilir. Skafoidolunat bağdokusu zedelenmeleri benzer semptomlara yol açabilir. Bu durumda istirahat, sinir eksizyonu gerekebilir.