Normal Dışı Çocukların Sınıflandırılması

Kişiler arasında çeşitli bireysel farklılıklar vardır. Fiziksel yapısından, yapabildikleri ve gelişimi açısından söz konusu bu ayrıcalıklara, çevresel ve kültürel etmeleri de ekleyecek olursak, her bireyin kendine has bir varlık olduğunu görürüz. Tabi ki bu ayrıcalıkların hepsi öğrenim ve eğitim açısından aynı oranda önemli değildir. Bizim eğitim sistemimize göre milli eğitimin eğitim öğretim imkanlarından yararlanabilen çocuklar normal olarak kabul edilirse, bedensel, zihinsel, görme, işitsel bazı davranış bozuklukları gösteren ve eğitim sisteminden yararlanamayanlar ise farklı gelişen ayrıcalıklı çocuklardır.

Sınıflandırma

* Beden gelişimi ve özellikleri açısından farklılık gösterenler
o Görme özürlüler, işitme özürlüler, halk arasında yaygın olarak spastik diye adlandırılan beyin felci olanlar, sara gibi öncelikle beyin ve sinir sistemi ile ilişkili olan özürler.
o Doğuştan ya da sonradan sonradan edinilmiş iskelet hastalık ve sakatlıkları olan topallık, çolaklık, kanburluk, kemik veremi ve benzeri hastalıklar.
o Uzun süreli bakım ve tedaviyi gerektiren hastalıkları olanlar. Kalp ve dolaşım bozukluğu olanlar, verem gibi solunum hastalıkları, diabetikler bunlara örnektir.
o Çeşitli konuşma bozuklukları
o Sinir sistemi hastalıkları, myelomeningosel, hemipleji, parapleji
o Kromozom hastalıkları. Mongolizm vs
o Travmatik durumlar, kafa ve omurilik travmaları
* Zihinsel gelişimleri açısından ayrıcalık gösterenler
o Zeka geriliği olanlar
o Üstün zekalı olanlar
o Zeka bölümleri normalin üstünde olan ” müzik, resim, fen bilimleri, matematik ” gibi bir öğrenim alanında üstün özel yetenekleri olanlar.
* Davranış ve uyum açısından ayrıcalık gösterenler
o Korunmaya muhtaç olanlar ve sokak çocukları
o Suça yönelmiş veya suçlu durumuna girmiş olanlar
o Hareket ya da davranış bozuklukları olanlar
* Öğrenme açısından ayrıcalık gösterenler
o Okuma, yazma, hesaplama gibi temel öğrenim dallarının birinde veya birkaçında çeşitli sebepler yüzünden öğrenme zorluğu olanlardır.
* Birden fazla ayrıcalığı olan çocuklar
o Bu grupta kişi hem sağır, hem kör olabilir. Hem zihinsel geriliği, hem hiperaktivitesi olabilir. Spastikler, mongollar bu gruba girer