Otistik Çocuklar


Otism bir beyin hastalığıdır. Otistik insanlar diğer insanlarla konuşmakta ve onlarla ilişki kurmada zorlanırlar. Otistik bir çocuk son derece çekingen görülür, diğer insanlarla göz temasından kaçınır, diğer çocuklarla konuşamaz ve onlarla oynamaz, ve bazı hareketleri sürekli tekrarlar durur.

Otizmin sık görülen belirtileri

  • Göz temasından kaçınırlar
  • Konuşma ve diğer seslere cevap vermezler
  • Konuşmazlar ve konuşsalar bile konuşmaları düzgün değildir
  • Sürekli bir objeye bakarlar
  • El kol hareketlerinden anlamazlar
  • Oyun oynarken oyunu çok ciddiye alırlar
  • Çok aşırı kuralcı ve düzenlidirler
  • Yüz ifadeleri çok sert ve donuktur.
  • Kendilerini yaralarlar ve tehlikenin farkına varmazlar

Otizmin sebepleri nelerdir ?

Otizmin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Genetik faktörler, bazı hastalıklar, çevresel faktörler, otizm yol açabilir. Erkek çocuklarda daha sık görülür.

Otizm nasıl teşhis edilir ?

Otizm teşhis edecek bir laboratuvar testi yoktur. Otizm olduğu düşünülen çocuklar çocuk psikiyatrisi tarafından değerlendirilmelidir.
Otistik çocukların çoğunda aynı zamanda mental retardasyon ( zeka geriliği ) vardır. Bazı otistik çocuklar zor problemleri kitap, defter, kullanmadan çözebilir.
Otistik çocuklarının %20 sinde ilk 1-2 yıl diğer çocuklardan hiçbir farkı yoktur. Bu çocuklar durup dururken daha önce kazandıkları kabiliyetleri kaybederler ve otistik olurlar.
Otistik çocukların bir kısmı yapılacak davranış ve konuşma tedavilerine oldukça iyi cevap verirler. Otizmi tedavi etmek için henüz bir ilaç yoktur, ancak otizmde görülen davranış bozukluklarının tedavisi için bazı ilaçlar kullanılabilir.
Otistik çocukların diğer kardeşlerinde de otizm olma şansı %5 kadardır.