Öğrenme Güçlüğü Sendromu

Öğrenme güçlüğü; anlama, düşünme, okuma, yazma, telaffuz etme, veya matematik hesapları yapmada güçlükle karşılaşılmasıdır. Bozukluk yukarıda sayılan becerilerin biriyle veya birkaçıyla ilgili olabilir.

Öğrenme güçlüğü tanımına, algılama bozuklukları, beyin zedelenmesi, minimal beyin disfonksiyonu, beceriksizlik, ve konuşma bozuklukları girer. Görme, işitme, yada motor fonksiyonlardaki yetersizlikten kaynaklanan durumlar bu tanım altında incelenmezler. Yine mental netardasyon, çevresel, ekonomik sorunlar, kültürel yetmezlik gibi sebeplere bağlanabilen öğrenme güçlükleri, öğrenme güçlüğü sendromunun dışında tutulurlar.

Bu çocukların her birinin ayrı ayrı sorunları vardır. Bu nedenle ebeveyn, öğretmenler ve diğer uzmanlar her bir çocuğu ayrı değerlendirmelidirler. Öğrenme güçlüğü hafif, orta veya ağır olabilir. Bir veya birden fazla kabiliyeti etkileyebilir.

Sıklığı
Eğitim çağındaki çocukların % 10-20 kadarında öğrenme güçlüğü vardır. Eğitim çağındaki çocuklarda en sık rastlanan problemdir.

Özellikleri
Öğrenme güçlüğü olan okul çocuklarında okuma, anlama, dinleme, karşılaştırma, konuşma, sorgulama ve problem çözme becerilerinde değişik derecelerde bozukluklar olur. Ayrıca bu çocuklarda hiperaktivite, dikkat eksikliği, algılama bozuklukları, davranış bozuklukları, öğrenme güçlüğüne eşlik edebilir.

Öğrenme güçlüğü aşağıdaki müfredat alanlarını etkileyebilir :

* Anlama: Geç anlama, anlamama, dinleme ve kavrama bozuklukları
* Okuma: Okuma güçlüğü, yazma ve heceleme bozuklukları
* Aritmetik: Kavramları anlayamama, basit hesapları yapamama
* Sorgulama: Düşüncelerini organize etme ve birleştirme güçlüğü
* Organizasyon becerileri: Öğrenmenin tüm yönlerinde zorlanma

Eğitim imkanları
Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitiminde mutlaka bir ekip çalışması olmalıdır. Bu çocuklar için özel sınıflar oluşturmalı, öğretmenler, aileler, sosyal hizmet uzmanları, eğitim danışmanları, psikologlar işbirliği yapmalıdır.