Metatarsalji

Metatarsalji, ayağın alt yüzünde, metatars başlarının altındaki ağrıları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Metatarsalji primer veya sekonder (gut, RA, sesamoidit, travma, stres kırıkları veya Morton nöroma); akut veya kronik olabilir. Primer metatarsalji ikinci ve üçüncü metatars başlarında basınç artışına sebep olan transvers arkın diziliminin bozulması ile ilişkilidir. Aşırı ayak pronasyonu, yüksek topuklu, ince uçlu veya iç desteksiz ayakkabı giyilmesi ve kısa Aşil tendonu gibi mekanik sebeplere bağlıdır.

Metatarsaljide ağrı metatarsların bulunduğu bölgede ayak alt yüzüne yayılır. Bu klinik durum sonucu genellikle parmak şekil bozuklukları; halluks valgus, pençe parmak veya çekiç parmak gelişir. Metatarsal başların alt yüzüne basınç uygulamak ağrı oluşturabilir. Hastalarda ayakkabı içinde 'çakıl taşları üzerinde yürüme' şikayeti vardır. Metatarsalji ile ilişkili çeşitli parmak deformiteleri instabil metatars ile parmak kemikleri arasındaki eklemler (MTF eklem) ilişkili olduğu kas dengesizliğinin kombinasyonuna bağlı olarak gelişir.

MTF instabilitesi eklem kapsülü, kollateral ligamanlar, artiküler kıkırdak veya subkondral kemiğin inflamatuvar, metabolik, infeksiyöz ve travmatik hastalıkları sonucu gelişebilir. Bu eklemde instabilite gelişince MTF ekleme fleksiyon, proksimal interfalangeal (PİF) eklem ve distal interfalangeal (DİF) eklemlere ekstansiyon yaptıran ayağın ve parmakların iç kasları (interosseöz ve lumbrikal) daha kuvvetli olan dış kaslara (ekstansör digitorum longus, ekstansör hallusis longus ve fleksör digitorum longus) kolayca yenilir ve MTF eklemde hiperekstansiyon (aşırı geriye doğrulma), PİF ve DİF eklemlerde fleksiyon oluşarak çekiç ve pençe parmaklar gelişir.

Çekiç ve pençe parmak deformitesinde metatarsal başların altındaki yağ pedleri distale itilir ve metatarsal başlar altında ağrılı nasırlar oluşur. MTF eklemin hiperekstansiyonu adduktor hallusis kasının abduktor hallusis kasına üstün gelmesine; parmağın lateral deviasyonuna bağlı olarak halluks valgus deformitesi gelişir. Ağrılı ayak lezyonlarında pedler kullanarak, yüksek ve geniş kutulu ayakkabı giyerek ağrı azaltılabilir. Ayrıca ayakkabı içine metatarsal ped yerleştirilebilir veya ayakkabı tabanına metatarsal bar eklenebilir.

Her iki durumda da ped ağrılı metatarsal baş bölgesinin hemen proksimaline yerleştirilmelidir. Vücut ağırlığını tüm ayak tabanına dağıtan özel yaptırılabilen ayak ortezleri ayağı stabilize etmekle kalmaz, ağrılı metatarsal baş bölgesi üzerindeki yükü azaltırlar.