ANTERİOR TARSAL TÜNEL SENDROMU

Anterior Tarsal Tünel Sendromu , Derin peroneal sinirin uç kısmı ayak bileği dışı yanında yüzeysel fasialar arasında sıkışabilir. Bu durumda ayak baş parmakta ve 2.parmakta duyu kaybı, baş parmak dorsifleksiyonda güç kaybı görülmektedir. En önemli sebebi ayağı sıkan dar ayakkabılardır. Tedavisinde; sebebin ortadan kaldırılması sağlanır. Lokal enjeksiyon yapılır.

Bize ulaşın