Proloterapi Nedir

Proloterapi Nedir, Proloterapi ABD’de 60-70 yıldır,gelişmiş ülkelerin çoğunda da uzun yıllardan beri kullanılan özellikle kas-iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde başarılı bir ağrı tedavisi yöntemidir. Proliferatif olarak adlandırılan hücre ve doku yenileyici ve irritan solisyonların vücuda enjekte edilmesi bu tedavi yönteminin esasını oluşturur.

Enjekte edilen proliferatif maddeler eklemde, tendonların kaslarla birleşme noktalarında ve tendonların kemiğe yapışma yerlerinde, mikropsuz inflamatuar bir süreç başlatır,vücut bölgeye kan ve besin desteğini artırır,bunun sonucunda da doku onarımı gerçekleşir.

Proloterapi ;vücudun kendi kendisini iyileştirme mekanizmasını devreye sokarak tedavi eder.Bağ doku ve kıkırdaklarda yenilenme meydana gelir. Bunu takiben eklem, tendon ve kas ağrıları da kaybolur. Terapi hasarlı alandaki doku büyümesini artırmayı amaçladığı için, proloterapi kelimesi proliferasyonun (çoğalma, artış) kısaltılmışı olan “prolo” sözcüğünden türetilmiştir.

Vücudun herhangi bir yerindeki yırtılmış ya da hasar görmüş bağ dokular ve eklem ağrıları, bel fıtığı, diz burkulma veya zorlanması. diz çapraz bağ yaralanmaları,boyundan kaynaklanan baş ağrıları,sırt ve boyun-bel ağrısı, kaburga kırıkları ağrısı, eklemler veya omurga cerrahisi sonrasında devam eden ağrılar, omuz ağrıları ve tendon zedelenmeleri,diz kireçlenmesi (artroz) gibi rahatsızlıklarda proloterapi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Proloterapi diğer pek çok ağrı tedavisi yönteminde olduğu gibi hastalığın nedenini baskılayan değil,ağrıların nedenini tamir eden bir tedavi türüdür.

Proloterapi aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılır:

Hasta sabırlı olup doktor tavsiyelerine uyduğu takdirde proloterapi ile tedavi başarı oranı; %70-80 dir. Bu oran, bel fıtığı, diz kireçlenmesi vs. gibi kronik, tedavisi zor ve ağır hastalıklar göz önüne alındığında oldukça iyi sayılır. Proloterapi   diğer  bazı  tedavi  yöntemleriyle  kombine  edilebilir.Kan  dolaşımını  artıran  her  yöntem  proloterapinin  etkinliğini  artırır.Kuru iğne tedavisi ve nöral proloterapi ile kombine ederek proloterapi uyguladığımız hastalarımız vardır.

NÖRAL PROLOTERAPİ
Nöral Proloterapi; nöropatik kaynaklı ağrıların tedavisi için geliştirilmiş yeni bir rejeneratif tıp yöntemidir. Nöral proloterapi bir çok kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılarda, nöropatik ağrılarda ve farklı ağrı sendromlarının tedavisinde kullanılır.

Nöral prolotarapi le geleneksel proloterapi arasında bazı farklar ve benzerlikler vardır. Her ikisinde de amaç; doku iyileşmesi, ağrının giderilmesi ve eklem fonksiyonlarının restore edilmesidir. Ancak kullanılan dextroz (şekerli serum) çözeltisinin yoğunluğu ve enjeksiyon teknikleri farklıdır, Geleneksel proloterapide daha yoğun dextroz çözeltisi daha derin dokular olan tendon, ligamentlerin kemiğe yapışma yerlerine ve periost gibi dokulara enjekte edilir. Nöral proloterapide daha az yoğun çözeltiler, ciltaltında bulunan sinirlerin çıkış yerlerine enjekte edilir. Geleneksel proloterapide tendon ve ligamenlere yapılan enjeksiyon bu dokularda bir enflamasyon yaparak bu dokuların sertleşmesineni ve güçlenmesini sağlar, nöral proloterapide ise daha yüzeysel yapılan enjeksiyonlar nöronal enflamasyonu tedavi ederek ağrıyı giderir. Geleneksel prolotarapi daha ağrılı ve invazif bir yöntemdir.