PARATROİD  HORMON  VE   OP

Paratroid hormon ve Op (PTH) boynun ön bölgesinde tiroid bezinin arkasında bulunan paratroid bezlerinden salgılanan bir hormondur.

PTH’ un asıl görevi kandaki Ca seviyesini sabit tutmaktır. PTH,  kalsiyumun barsaktan emilimini arttırır. Ca un böbreklerden geri alınmasını ve kan kalsiyum seviyesi düşerse kemikteki kalsiyumun kana verilmesini sağlar. PTH’ un aynı zamanda D vitamini metabolizmasında  da önemli görevleri vardır.

Hafif ve orta derecede hiperparatiroidi (PTH fazlalığı) sıklıkla steroid kullanımına bağlıdır. PTH ayrıca yaşlılığa bağlı osteoporozun oluşumunda da rol oynar. İkincil hiperparatroidizm, menopoz sonrası OP ve idiopatik erkek OP’ unun patogenezinde (hastalığın ortaya çıkması) de rol oynar.

Birincil hiperparatroidizm çok ender görülen bir hastalıktır ve kemik kırıkları ile birlikte seyreden bir osteoporoz–osteomalazi tablosuna yol açar.

İkincil hiperparatroidizm de yeterli Ca ve D vitamini ürünlerinin alınması PTH’ u hızla normal seviyesine düşürür ve serum Ca seviyelerini düzenler.