Osteoporoz ve Kemik Dansitometresi

Osteoporoz tanısı normal filmlerle de konulabilir. Ancak normal röntgende kemik kaybının görülmesi için en az % 20-30 kemik kaybı, yada vertebral kırıklar olmalıdır.

Osteoporoz teşhisi için birçok ölçüm metodu geliştirilmiştir. Ancak bunların en sık kullanılanı ve en yaygın olanı DEXA adı verilen dansitometrik tetkiklerdir. Bu tetkikleri Birtakım eksiklikleri olmakla birlikte düz radyografilerle birlikte yapılan DEXA ölçümleri oldukça doğru sonuçlar vermektedir.

Büyük damarlardaki kireçlenmeler (abdominal aort), osteoartrit (omurga yıpranması ve yozlaşması), kemik kırıkları dansitometrik değerleri normalden daha yüksek gösterebilir. Yumuşak doku kalsifikasyonları  (miyozitis ossifikans), radyoopak maddelerin alınması, Ca tabletleri, vs. yanıltıcı olabilir. Bu durumlarda farklı çekim metotları kullanılmalıdır.