Snapping Kalça Sendromu

Sesli kalça sendromu (SKS) yürürken veya koşarken kalçanın dış yüzünde sürtünme hissi olmasıdır. Bu sürtünme hissi zaman zaman veya sürekli olabilir. Kalça bacaktan pelvise doğru uzanan birkaç kas grubunun çaprazlaşma bölgesidir. Özellikle ileriye doğru adım atıldığında sürtünme hissi daha çok hissedilir. Snapping, genellikle iliopsoas ve tensor fasia lata adı verilen kasların kalınlaşmasına bağlıdır. Snapping kalça sendromunda en önemli belirti, yürüme ve koşma esnasında genellikle kalçanın dış tarafında sürtünme sesi hissedilmesidir.

Topallama ve ağrı olabilir. Muayenede, bacak fleksiyon (bükülme) ve ekstansiyon (doğrulma) hareketi ile bu sürtünme hissedilebilir. Snapping genelde bazı kasların hipertrofik (kalın) bazı kasların zayıf olmasına bağlıdır. Bu nedenle esas tedavi; zayıf kasların güçlendirilmesine yönelik egzersizlerdir.