Sık Görülen İş Kazaları ve Hastalıklar

Kötü çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalanlar el, bilek, eklem, sırt ve diğer organları ilgilendiren ciddi sakatlanmalar ile karşılaşmaktadırlar. Bu sakatlanmalar aşağıdaki nedenlerden oluşabilir:

* Vibrasyon üreten makinaların uzun süre kullanımı (örneğin havalı çekiç gibi),
* Ellerin ve kasların dönmesine neden olan görev ve aletler (çekiç, klavye, tornavida…..)
* Ters yöne güç uygulamalarında,
* Ellere, bileklere, sırta ve eklemlere fazla yük bindiği hallerde
* Kolların baş üzerinde çalışmaya zorlandığı zaman,
* Belin eğilmeye zorlandığı işlerde (ağır kaldırma, yerde çalışma, kazma kürek işi)
* Ağır yüklerin itildiği veya kaldırıldığı zaman (ağır beden işçileri)
* Uzun süre aynı pozisyonda kalınarak yapılan işler (büro işleri, şoförlük)
* Sürekli tekrarlayan stereotipik hareketler (klavye, diş hekimleri)

Sakatlanmalar genellikle yavaş gelişir. Kötü çalışma koşulları ve uygun olmayan el aleti kullanımı sonucunda sakatlanma ve hastalanma süreci çok yavaş gelişir. Fakat bu süreç içinde kötü koşulların yarattığı bazı sinyaller ve belirtiler çalışan tarafından algılanır. Örneğin çalışanın evine gittiği zaman kas ve eklem ağrısı çekmesi gibi. Daha sonra ciddi sorunlar yaratacak bu belirtilerin sebebi mutlaka araştırılmalıdır. Çalışanlar ergonomik kuralların uygulanmadan yapılan işten dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeler ve tehlikelerin belirtileri üzerine önceden haberdar edilmelidir.

Tekrarlanan işler genellikle kas iskelet sistemi sakatlanmalarına ve hastalıklarına neden olur ve bu tip hastalıklara Repetetive Strain İnjuriler (RSI), kümülatif tavma bozukluğu, yada aşirı kullanım yaralanmaları adı verilir. RSI çok ağrı verici olup kalıcı sakatlıklarla sonuçlanabilir. RSI ın oluştuğu ilk günlerde çalışan iş bitimi sonunda ağrı ve yorgunluk hisseder. İleri durumlarda vücudun etkilenen bölümlerinde yoğun halsizlik ve ağrı duymaya başlar. Boyun, omuz, kol, dirsek, el ve bilek ağrılar en sık rastlanan yakınmalardır. Şikayetler daha sağ taraftadır. Daha da ileri durumlarda bu şikayetler kalıcı olur ve çalışan işini yapamaz duruma gelir. RSI aşağıdaki tedbirlerle önlenebilir:

* İşten kaynaklanan risk faktörleri ortadan kaldırılmalı
* Çalışma düzeni değiştirilmeli
* Çalışan daha az hareketli işe verilmeli
* Tekrarlanan iş sırasında daha fazla mola verilmeli
* İlgili kaslar güçlendirilmeli
* Yüzme, yürüyüş gibi egzersizler yaptırılmalı
* Mümkünse iş değiştirilmeli

Gelişmiş ülkelerde RSI ler önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. RSİ ler tedavisi zor hastalıklardır ve çoğu zaman uzun rehabilitasyon proğramlarına gerek vardır.

RSİ sadece işçilerde değil; bilgisayar kullananlarda, diş hekimlerinde, müzisyenlerde, ev hanımlarında, akademisyenlerde de görülür.

Kazalar pahalıya mal olur.
Kazaların önlenmesi harcanan işverenlere paralar ilk başta fazla olarak görülebilir. Ancak bu yatırım uzun vadede iş verimi ve çalışanlara moral getireceği için ilerde işverene kar olarak geri döner.