Ağır Fiziksel Çalışma

Bedeni çalışmalar çalışanlarda bel ağrısı ve kas ağrılarına neden olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Uzun süreli ağır fiziksel çalışma çalışanların nefes alma hızı ile kalp atışlarını arttırır. Eğer çalışanlar yeterli fiziksel uygunluğa sahip değil ise, çabuk yorulacaktır. Eğer mümkün ise ağır işler için yardımcı araç gereç kullanılmalıdır. Mekanik güç çalışanların maruz kaldığı riski azaltacak ve verimini arttıracaktır. Ağır işleri organize ederken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

* Ağır iş çalışanın fiziksel kapasitesini aşmamalıdır.
* Ağır işler gün içine yayılmalı ve arada hafif işler yapılmalıdır.
* Günlük çalışma içinde istirahat periyotları bulunmalıdır.

Ağır fiziksel işlerin düzenlenebilmesi için aşağıdaki faktörlerin bilinmesi gereklidir:

* Yükün ağırlığı,
* Çalışanın yükü ne sıklıkta taşıdığı,
* Taşınma uzaklığı,
* Yükün şekli,
* Yükü taşımak için gerekli zaman.

Özellikle elle taşımanın olduğu işlerde yapılması gerekli iyileştirmeler şöyle sıralanabilir:
Yükün ağırlığı azaltılmalı;

* Yükün ağırlğını azaltın,
* Bir seferde taşınacak yük miktarını (sayısını) düşürün,
* Fazla yükler için birden fazla kişiyi devreye sokun.

Daha kolay taşıma sağlanmalı;

* Yükün ağırlık merkezi işiye yakın olacak şekilde planlanmalıdır,
* Vücüdun eğilmesini engellemek için depolama yapılan yer bel hizasında veya daha yukarda olmalıdır,
* Yükü bel yüksekliğine kadar mekanik kaldıraçlarla taşıyın,
* Yükü taşımak için birden fazla kişi gerekebilir.
* Daha rahat taşıma için yükü yuvarlanan malzemeler üzerinden kaydırın.
* Yükü transfer etmek için kemer, kayış ve el tutamakları kullanılmalıdır.

Depolama teknikleri geliştirilmelidir;

* Uygun yükseklikte raflar, paletli standlar ve destekler kulanılmalıdır.
* Paletlerde yük taşırken yükü yaymak amacıyla paletin ortasına yeleştirin.

Taşıma mesafesini en aza indirilmeli;

* Çalışa alanının yeniden düzenleyin,
* Üretim ve depolama alanını yeniden planlayın.

Taşınması gerekli yük sayısı azaltılmalı,

* Yük taşıma için daha fazla kişi görevlendirin.
* Mekanik yardım kullanın.
* Depo ve çalışma alanını yeniden gözden geçirin.

Taşıma sırasında vücudun dönmesini engellenmeli;

* Yük daima vücudun önünde bulunmalıdır.
* Tüm vücutla birlikte dönmek için yeterli alan sağlanmalıdır.
* Vücut ekseni üzerinde değil ayak hareketi ile dönme yapılmalıdır.