MESLEKİ HASTALIKLARA GİRİŞ
Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi, hijyenik şartların eskisine göre daha iyi olması, mesleklerin daha komplike hale gelmesi, medeniyetin insanlara sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanma isteği, insanların daha çok çalışması vs …. Bu durum günümüzde meslek hastalıkların daha sık görülmesine yol açmıştır.Meslek Hastalıkları
Kişilerin yaptıkları meslekle ilişkili olarak vücutlarında ortaya çıkan rahatsızlıklara meslek hastalıkları adı verilir. Meslek hastalıkları iş kazalarından tamamen ayrı bir kavramdır.

Mesleki hastalıklar
Fiziksel Etkenler

* Toz ve diğer hava kirleticilerine bağlı hastalıklar
* Kas iskelet sistemi hastalıkları: Duruş bozuklukları, tekrarlayan hareketler, belli kas, eklemlerin ve yumuşak dokuların zorlanmaları, vibrasyona maruz kalma.
* Deri hastalıkları: Allerji, egzema, astım vs.
* Kanla temas eden mesleki gruplar: Sağlık personeli
* Çalışma ortamına bağlı hastalıklar: Sıcak, soğuk, zemin durumu, gürültü, ışık

Ruhsal Hastalıklar:

* Bankacılık, finans, mali sektörler
* Psikiyatristler, psikologlar
* Anestezistler, acil çalışanları, cerrahlar
* Depresyona eğilimi artıran meslekler
* Mesleki memnuniyetsizlik; düşük ücret, zor işler, uzakta çalışma, sevimsiz yer

Bunlar klinik olarak başlıca 3 grupta toplanabilir.

* Spesifik (özgün): tendinit, KTS, el, kol vibrasyon sendromu.
* Az spesifik: boyun ağrıları, bel ağrıları
* Non spesifik: RSİ (tekrarlayıcı zorlanma bozukluğu), CTD (birikici travma bozukluğu), overuse sendromu (aşırı kullanım), servikobrakial sendromlar (boyun kol ağrıları)

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

* Baş ağrıları
* Boyun ağrıları
* Omuz ağrıları
* Dirsek ağrıları
* El, el bileği tendinitleri, KTS (el bilek kanalı sendromu)
* El, kol vibrasyon sendromu

* Psikosomatik problemlerle birlikte olan MFAS (miyofasial ağrılar)