Melkersson-Rosenthal sendromu (MRS) Yüz felci ile seyreden bir hastalıkdır.Melkersson-Rosenthal sendromu

Melkersson-Rosenthal sendromu (MRS) Yüz felci ile seyreden bir hastalıkdır.

Periferik fasiyal paralizi, yüzde ödem ve parçalı dil üçlü belirtisi ile karakterize bir hastalıktır. ((MRS))

Hastalık yüz, dudaklar, ağız ve fasiyal sinirde ödeme yol açan granülomatöz patoloji ile seyreder.

Sendromun belirti ve bulgularının kendiliğinden veya tedaviyle gerilediğine dair yaygın kanaat olmasına karşın, bazı hastalarda hastalık pilerleyici seyredebilmekte ve cerrahi tedavi (fasiyal sinir dekompresyonu) gerektirmektedir.

Hastalığın nadir görülmesinden dolayı, zaman zaman teşhis güçlükleri ve teşhiste gecikmeler söz konusu olmaktadır.

Yüz Felci ile seyreden diğer hastalık ise  Ramsay Hunt Sendromu‘dur.