Guillian Barre Sendromu

Guillian Barre Sendromu Boğaz ağrısı, bronşit, gribal enfeksiyonlar, aşılama yada cerrahi müdahalelerden

1-2 hafta sonra ortaya çıkan simetrik bir polinöropati daha doğrusu miyelinopatidir. Hastalık çevresel sinirlerin miyelin kılıfını etkiler. Merkezi sinir sistemini tutmaz.

Öncelikle alt ekstremiteden başlar, daha sonra üst ekstremiteyi tutar(önce bacaklar sonra kollar).  Ekstremitelerde simetrik ilerleyici güç kaybı vardır. Bazen tüm vücut paralizi (felç) olabilir.

Yüz kaslarını ve yutma kaslarını tutabilir. Şiddetli vakalarda solunum kaslarını tutabilir (daha doğrusu bu kasların sinirlerini). İyi bir nörolojik ve rehabilitasyon tedavisi ile hastaların çoğu iyileşir. %10-20 hastada kalıcı güç kaybı olabilir.

Hastalık sinir hücrelerinin etrafını saran miyelin kılıfa karşı otoantikorlar oluşması sonucu ortaya çıkar. Hastalık aslında MS hastalığındaki patogenezle benzerlik gösterir. Ancak GBS da sadece periferik (çevresel sinirler) etkilenir. Halbuki MS’de merkezi sinir sistemi tutulumu da vardır ve ön plandadır. GBS  da hasta bir defa atak geçirir  ve iyileştikten sonra genellikle ataklar olmaz. MS ise, ataklar halinde seyreden ilerleyici bir hastalıktır.

GBS da enjeksiyon, aşı yada herhangi bir uyarı sonucu miyelin kılıfına karşı otoantikorların niçin oluştuğu bilinmemektedir.

Belirtileri:

Guillian Barre Sendromu Kas güçsüzlüğü alt ekstremitede başlar ve simetriktir. Daha sonra yukarı doğru çıkar.Yüz kaslarını innerve eden sinirler genellikle tutulur. Bu durumda konuşmada bozukluk ve görme bulanıklığı olabilir. El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma gibi duyusal şikayetler olabilir.

Ağır vakalarda solunum ve yutma fonksiyonları bozulabilir.

Belirtiler hızlı başlar. Saatler ve günler içinde ilerler. 2-4 hafta sonra hastalığın ilerlemesi durur. Hastalığın ilerlemesi durduktan 2-4 hafta sonra iyileşme başlar.

Hastalığın teşhisi tamamen klinik gözleme göre konur. EMG ve lomber ponksiyon yapılabilir. Teşhis daha çok diğer nedenlerin elenmesi ile konulur.

Tedavi:

Hastalığın özgün bir tedavisi yoktur. Plazmaforez, intravenöz gamaglobülinler hastanın hastanede daha az kalmasının ve iyileşmesinin erken başlamasını sağlayabilir.

Hastalığın iyileşmesi oldukça uzun sürer. Bir yıl içinde hastaların çoğu iyileşir. %10-20 hastada kısmi bir güç kaybı kalabilir. %3’ü kronikleşir.