Melkersson-Rosenthal sendromu

Periferik fasiyal paralizi, yüzde ödem ve parçalı dil üçlü belirtisi ile karakterize bir hastalıktır. ((MRS)) Hastalık yüz, dudaklar, ağız ve fasiyal sinirde ödeme yol açan granülomatöz patoloji ile seyreder. Sendromun belirti ve bulgularının kendiliğinden veya tedaviyle gerilediğine dair yaygın kanaat olmasına karşın, bazı hastalarda hastalık pilerleyici seyredebilmekte ve cerrahi tedavi (fasiyal sinir dekompresyonu) gerektirmektedir. Hastalığın […]

Share